ฝรั่งขาวหรือชาวคอเคเซียน (Caucasian) ต่อ # 11-06

ฝรั่งขาวหรือชาวคอเคเซียน (Caucasian) ต่อ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้ใช้คำภาษาอังกฤษที่ว่า “An endangered species” ซึ่งแปลว่า “สิ่งซึ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือพืชพันธุ์ธัญญาหาร อะไรก็แล้วแต่ ที่กำลังจะสูญพันธุ์เสียแล้ว” และผมพูดถึงฝรั่งขาวชาวคอเคเซียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชาติชั้นนำและดีของโลกอย่างน้อย ๆ ในช่วงสองพันปีที่ผ่านไปแล้วนี้ แต่เป็นที่น่าแสนจะเสียดายที่พวกเขามีแนวโน้มบ่งชี้ชัดว่า กำลังมีจำนวนประชากรของเขาร่อยหรอลงไปทุก ๆ วัน และถ้าหากไม่มีอะไรหรือมีการกระทำแต่อย่างใดที่จะมาทำให้แนวโน้ม (Projections) นี้ได้หันเหออกไปจากแนวทางที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้ว อนาคตของโลกใบนี้ของพวกเราคงจะต้องเป็นไปตามยถากรรม ถึงแม้ว่ากว่าจะถึงตอนนั้น พวกเราคงได้ไปเกิดใหม่หลายสิบครั้งแล้วก็ตาม และผมได้ลงท้ายไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนว่า “อะไรเป็นสาเหตุที่นำไปสู่สภาพการณ์เช่นนี้ได้”
ถ้าเรากล่าวคือการสูญพันธุ์ของสัตว์ต่าง ๆ ที่เคยเป็นอาหารของมนุษย์แล้ว สาเหตุที่ทำให้สัตว์ชนิดหนึ่งชนิดใดสูญพันธุ์ลงก็คงไม่หนีเรื่องโดนมนุษย์ล่าจับมากินเสียจนเติบโตมาทดแทนไม่ทัน อย่างเช่นหอยโข่งทะเลที่เรียกกันว่า “เป๋าฮื้อ” ซึ่งในสมัยก่อน ๆ เคยมีอุดมสมบูรณ์ในแถบทะเลจีน คนจีนว่า “ฮ้อ” คนไทยว่า “ดีเหลือแสน” แต่เดี๋ยวนี้แทบไม่มีเหลือเสียแล้ว เพราะโดนคนจับมากินเสียจนหมดสิ้น ส่วนที่ยังพอมีหลงเหลืออยู่บางทางฝั่งทะเลเม็กซิโก ก็ราคาแพงจนกินไม่ลง
คงมีอยู่หลาย “อะไร” ที่เป็นสาเหตุทำให้จำนวนประชากรของชนชาติผิวขาวลดน้อยลงเรื่อย ๆ ดังเช่นเป็นอยู่ทุกวันนี้ และถ้าจะพูดกันอย่าง “จะ จะ สั้น สั้น” ก็ต้องชี้ไปที่สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวฝรั่ง ซึ่งค่อย ๆ เปลี่ยนแปรเรื่อยมาในช่วงประมาณหนึ่งร้อยปีหลังนี้เอง ด้วยหลายสาเหตุ ทำให้พวกเขานิยมกันที่จะมีครอบครัวเล็ก (A small family) มากยิ่งไปกว่าชนชาติอื่นใดในโลกนี้
แต่เดิมทีนั้น ฝรั่งขาวชาวคอเคเซียนเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนทางทวีปยุโรป จนมาถึงยุคล่าเมืองขึ้นแล้วนั่นแหละจึงได้กระจายออกไปอยู่กันทั่วโลก และมารวมตัวกันสร้างเป็นประเทศใหม่คือ ส.ร.อ. อย่างที่เราก็รู้ ๆ กันอยู่แล้ว
ผมไม่อยากเขียนไปให้คนด่า ถ้าผมจะกล่าวว่า คนที่มีการศึกษาดีย่อมมีรสนิยมสูงขึ้น ก็มักมีลูกน้อย และความจริงมันก็หนีความจริงไม่พ้น เพียงแต่ท่านจะมองไปให้รอบ ๆ ตัวเอง และอย่ามองอย่างที่พยายามทำตัวเป็นฝ่ายค้านขึ้นมาเสียก่อนก็แล้วกัน
สภาพความเป็นอยู่ของชนชาติที่เจริญรุดหน้าไปแล้ว เมื่อกล่าวกันโดยถั่วเฉลี่ยแล้ว แต่ละคู่ผัวเมียก็นิยมที่จะมีลูกด้วยกันเพียงสองหน่อก็บอกว่าพอแล้ว บางคู่ได้เพียงหนึ่งเอาไว้ชื่นใจก็หยุดมีต่อ ด้วยความพอใจเพียงแค่นั้น และก็ยังมีอีกมากมายหลายคู่ ที่ไม่ยอมมีลูกแม้แต่เพียงคนเดียวก็เริ่มมีมากขึ้น ๆ
และในอันที่จริงแล้ว ธรรมชาติจัดมาให้เสร็จสรรพก่อนแล้ว ที่ทำให้คู่ผัวตัวเมียส่วนมากเริ่มต้นก็ได้ลูกชายหนึ่งและหญิงหนึ่ง แบบตัวตายตัวแทน ซึ่งก็น่าที่จะพอใจได้แล้ว และก็เป็นเช่นว่านี้แทบร้อยทั้งร้อยคู่ ถ้าท่านไม่เชื่อว่าธรรมชาติท่านอำนวยความสุขตามหลังที่ได้บรรลุถึงจุดมหัสจรรย์เช่นนี้แล้ว ก็ขอให้มองไปทั่ว ๆ เถอะครับ ตั้งแต่สูงสุดลงมาได้เลย แต่ที่มีลูกเกินสองก็เพราะเหตุผลส่วนตัวบางอย่างของบางคู่และตามฐานานุรูปของใครของมันเท่านั้นเอง

บิล คลินตัน ฝ่าย “โปร-ซ้อยซ์” มีลูกสาวเพียงคนเดียว ส่วนบุช
“โปร-ไล้ฟ” มีลูกสาวสองคน คนดังทั้งสองเป็นชนชาติผิวขาวที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ ขณะที่คุณมืดและคุณแม็คทั้งหลายมีลูกกันเป็นครอก แล้วต่อไปภายภาคหน้านั้น หลักการของประชาธิปไตยในข้อที่ว่า “เสียงข้างมากคือเสียงสวรรค์ต้องนำพา” (The majority rules.) ยังคงถือปฏิบัติกันเรื่อยไปอีก เสียงข้างมากในสหรัฐ ฯ จะเป็นเสียงของคนเชื้อชาติใด? (ยังต้องมีต่ออีกครับ)
ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข

No comments:

Post a Comment