สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 90

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )
AWKWARD AGE (THE) วัยที่เพิ่งจะเริ่มแตกเนื้อหนุ่มสาว
= Period of adolescence when young people lack confidence and have difficulty preparing for adult life.
เช่น People in the awkward age need a greater deal of parental guidance than those who are still younger. คือ คนที่ถึงวัยที่เพิ่งจะเริ่มแตกเนื้อหนุ่มหรือสาวต้องการให้พ่อแม่คอยแนะนำและชี้ทางให้เดินมากกว่าพวกที่ยังอยู่ในวัยที่อ่อนกว่า

AWKWARD CUSTOMER: คนที่เล่นด้วยยาก วลีนี้มีความหมายเป็นการเปรียบเทียบคล้ายคำไทยที่เราจะพูดในทำนองว่า ไอ้หมอนี้พูดกับมันลำบาก และใช้ได้แม้แต่กับสัตว์ในความหมายว่าเป็นสัตว์ที่มีอันตราย
= A person or animal that is difficult or dangerous to deal with.
เช่น Peter said to Tom: “Here comes John, the awkward customer. Better be careful!” คือ ปีเตอร์บอกกับทอมว่า “เจ้าจอห์น คนที่พูดกับมันลำบากเดินเข้ามาแล้วน๊ะ ขอให้ระวังตัวไว้หน่อยแล้วกัน”
หรือ The circus owner just bought a wild lion and sent it to the animal tamer with a note saying, “This is your awkward customer.” คือ เจ้าของโรงละครสัตว์เพิ่งจะซื้อสิงห์โตป่ามาได้ใหม่ ๆ และจัดส่งมันไปให้คนฝึกสัตว์พร้อมกับเขียนบอกไปด้วยว่า “ไอ้ตัวนี้ดุควรต้องระวังมันสักหน่อย”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
One of the reasons mature people stop learning is that they become less and less willing to risk failure. สาเหตุหนึ่งซึ่งคนที่เติบใหญ่เสียแล้วเลิกเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เพิ่มเติมอีกนั้น ก็เป็นเพราะเขาเกรงว่าจะเกิดทำพลาดให้ต้องอับอายขายหน้าไปเสียเปล่า ๆ
*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 89

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------

(ในชุดอักษร A )

AT WORST: อย่างร้ายแรงที่สุด หรือถึงตอนที่แย่จริง ๆ
= If the worst happens; in a really bad situation.
เช่น At worst we’ll have to sell the house so as to settle our debts. อย่างแย่ที่สุด เราก็คงจะขายบ้ายของเราเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้สินของเราได้หรอกน่า
หรือ John was trying to comfort his wife, saying that their son would be expelled from school, at worst. คือ จอห์นพยายามปลอบใจเมียของเขาอยู่ว่า อย่างร้ายแรงที่สุดนั้น เจ้าลูกชายของเขาก็คงต้องโดนไล่ออกจากโรงเรียนแค่นั้นเอง

AVAIL ONESELF OF SOMETHING: ใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือใช้โอกาสที่มีมาให้เป็นประโยชน์
= Make use, or take advantage, of something.
เช่น You must avail yourself of every opportunity to speak English. คือ คุณจะต้องใช้ทุกโอกาสที่มีมาให้เป็นประโยชน์ในการหัดพูดภาษาอังกฤษให้ได้
หรือ Peter and Mary avail themselves of the theatre manager’s hospitality to hear a fine concert free of charge. คือ ปีเตอร์และแมรี่ได้ใช้โอกาสที่ผู้จัดการโรงละครเอื้อเฟื้อให้นั้นเข้าฟังคอนเสิร์ตโดยไม่ต้องเสียเงินเลยทีเดียว

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
สุภาษิตอังกฤษที่ใกล้เคียงกับของไทย ๆ เรา ก็มีเช่น
“A bird in hand is worth two in the bush.” ซึ่งแปลว่า “นกตัวเดียวอยู่ในกำมือแล้วย่อมมีค่ามากกว่าสองตัวที่ยังอยู่ในพุ้มไม้” ซึ่งควรจะใกล้เคียงกับสุภาษิตไทยที่ว่า “สองเบี้ยใกล้มือ”
*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 88

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------

(ในชุดอักษร A )
AT TIMES: บางครั้งบางคราว ในบางโอกาส
= Sometimes, occasionally.
เช่น At times we dine out. เราออกไปหามื้อเย็นนอกบ้านทานบ้างเป็นบางครั้งคราว
หรือ You can certainly be exasperating at times. คือ มึงน่ะเป็นคนกวนโมโหเป็นอย่างที่สุดเลยในบางครั้ง
หรือ We would have pizza for dinner at times. คือ เป็นบางโอกาสเราก็เล่นปีซ่าเป็นอาหารมื้อเย็นบ้างเหมือนกัน

AT WORK: กำลังทำงานอยู่ กำลังออกฤทธิ์อยู่ หรือกำลังสำแดงสรรพคุณของมันอยู่
= At the place of work; having an effect or busy doing something.
เช่น Please do not ring me at work. คือ โปรดอย่าได้โทรศัพท์ถึงผม ณ ที่ทำงาน
หรือ I have left my bag at work. คือ ดิฉันได้ลืมกระเป๋าถือไว้ที่ทำงานเสียแล้ว
หรือ “ We are passing a road sign which says that ‘Men at work ahead.’
คือ เรากำลังผ่านป้ายแสดงสภาพถนนซึ่งเตือนว่า “กำลังมีคนทำงานถนนอยู่ข้างหน้า”
(คือขอให้ใช้ความระมัดระวัง)
หรือ Mary suspected that secret influences were at work.
คือ แมรี่สงสัยว่าคงจะมีอิทธิพลลับ ๆ อะไรสักอย่างกำลังสำแดงฤทธิ์อยู่
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Actions speak louder than words. ทำดีกว่าพูด
There is always a first time. ครั้งแรกหนแรกมักเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นเสมอ

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 87

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------

(ในชุดอักษร A )
AT THE TOP OF THE TREE: ได้ขึ้นไปถึงสุดยอดของอาชีพการงาน หรือตำแหน่งหน้าที่แล้ว
= In the highest position or rank in a profession or career, etc.
เช่น As a military man, Gen. Douglas MacArthur was at the top of the tree even before the Korean War began. คือ ในฐานะที่เป็นทหาร ท่านนายพลดักกลาส แมคอาร์เธอร์ได้ขึ้นสุดยอดในตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาก่อนที่สงครามเกาหลีจะได้เริ่มต้นขึ้นเสียด้วยซ้ำไป
หรือ In the Thai civil service, when you have made it to the position of the permanent secretary of a cabinet ministry, you are already at the top of the tree. คือ ในทางราชการพลเรือนของเมืองไทยนั้น เมื่อท่านได้ครองตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงแล้ว ก็ถือว่าท่านได้บรรลุถึงสุดยอดของข้าราชการพลเรือนเรียบร้อยไปแล้ว

AT THE TOP OF ONE’S VOICE: ดังสุดเสียงที่จะทำได้ หรือตะเบ็งเสียงกึกก้องไปทีเดียว
= As loudly as one can, with the greatest possible sound.
เช่น Peter was singing at the top of his voice. คือ ปีเตอร์เขากำลังร้องเพลงด้วยการเปล่งเสียงเต็มที่ของเขาเลยทีเดียว

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Poverty is not a crime.” ความเป็นคนจนนั้นมิใช่เป็นอาชญากรรม

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 86

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------

(ในชุดอักษร A )
AT THIS RATE OR AT THAT RATE: ถ้าต่อไปเป็นเช่นนี้หรือเช่นนั้น, เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว
= If this or that continues; doing this or that way.
เช่น At this rate, we shall soon be bankrupt. คือ ถ้าหากเป็นต่อไปเช่นนี้แล้ว ไม่ช้าเราก็คงต้องล้มละลาย
หรือ At that rate, they wouldn’t make it in one month. คือ ถ้ายังทำกันต่อไปแบบนี้พวกเขาก็ไม่มีทางทำสำเร็จได้ในเดือนเดียวเลย

AT THE TIP OF ONE’S TONGUE: เป็นคำพูดที่ติดอยู่ริมปาก แทบจะนึกอกอยู่แล้ว
วลีนี้บางครั้งใช้คำ On แทนคำว่า At ก็มี
= Just about to be spoken, or remembered.
เช่น Mary couldn’t think of her old friend’s name that she was trying to tell Peter. It was at the tip of her tongue when the telephone rang. คือ แมรี่ยังนึกไม่อกถึงชื่อสหายเก่าของหล่อนที่พยายามจะบอกให้ปีเตอร์รู้ และแทบจะนึกออกอยู่แล้วเชียวแต่โทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาเสียก่อน
หรือ John had a rude answer on the tip of his tongue, but he remembered his manners just in time. คือ จอห์นเขา เกือบจะโพล่งคำตอบอย่างหยาบคายออกไปแล้วทีเดียว แต่เขานึกถึงเรื่องกิริยามารยาทไว้ได้ทันท่วงที
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“All roads lead to Rome.” เป็นคำพังเพยในภาษาฝรั่งอังกฤษซึ่งหมายความว่า
“การที่จะให้บันลุล่วงถึงเป้าหมายได้สำเร็จสมประสงค์นั้นย่อมทำได้หลายวิธี”

*****