สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 90

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )
AWKWARD AGE (THE) วัยที่เพิ่งจะเริ่มแตกเนื้อหนุ่มสาว
= Period of adolescence when young people lack confidence and have difficulty preparing for adult life.
เช่น People in the awkward age need a greater deal of parental guidance than those who are still younger. คือ คนที่ถึงวัยที่เพิ่งจะเริ่มแตกเนื้อหนุ่มหรือสาวต้องการให้พ่อแม่คอยแนะนำและชี้ทางให้เดินมากกว่าพวกที่ยังอยู่ในวัยที่อ่อนกว่า

AWKWARD CUSTOMER: คนที่เล่นด้วยยาก วลีนี้มีความหมายเป็นการเปรียบเทียบคล้ายคำไทยที่เราจะพูดในทำนองว่า ไอ้หมอนี้พูดกับมันลำบาก และใช้ได้แม้แต่กับสัตว์ในความหมายว่าเป็นสัตว์ที่มีอันตราย
= A person or animal that is difficult or dangerous to deal with.
เช่น Peter said to Tom: “Here comes John, the awkward customer. Better be careful!” คือ ปีเตอร์บอกกับทอมว่า “เจ้าจอห์น คนที่พูดกับมันลำบากเดินเข้ามาแล้วน๊ะ ขอให้ระวังตัวไว้หน่อยแล้วกัน”
หรือ The circus owner just bought a wild lion and sent it to the animal tamer with a note saying, “This is your awkward customer.” คือ เจ้าของโรงละครสัตว์เพิ่งจะซื้อสิงห์โตป่ามาได้ใหม่ ๆ และจัดส่งมันไปให้คนฝึกสัตว์พร้อมกับเขียนบอกไปด้วยว่า “ไอ้ตัวนี้ดุควรต้องระวังมันสักหน่อย”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
One of the reasons mature people stop learning is that they become less and less willing to risk failure. สาเหตุหนึ่งซึ่งคนที่เติบใหญ่เสียแล้วเลิกเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เพิ่มเติมอีกนั้น ก็เป็นเพราะเขาเกรงว่าจะเกิดทำพลาดให้ต้องอับอายขายหน้าไปเสียเปล่า ๆ
*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 89

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------

(ในชุดอักษร A )

AT WORST: อย่างร้ายแรงที่สุด หรือถึงตอนที่แย่จริง ๆ
= If the worst happens; in a really bad situation.
เช่น At worst we’ll have to sell the house so as to settle our debts. อย่างแย่ที่สุด เราก็คงจะขายบ้ายของเราเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้สินของเราได้หรอกน่า
หรือ John was trying to comfort his wife, saying that their son would be expelled from school, at worst. คือ จอห์นพยายามปลอบใจเมียของเขาอยู่ว่า อย่างร้ายแรงที่สุดนั้น เจ้าลูกชายของเขาก็คงต้องโดนไล่ออกจากโรงเรียนแค่นั้นเอง

AVAIL ONESELF OF SOMETHING: ใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือใช้โอกาสที่มีมาให้เป็นประโยชน์
= Make use, or take advantage, of something.
เช่น You must avail yourself of every opportunity to speak English. คือ คุณจะต้องใช้ทุกโอกาสที่มีมาให้เป็นประโยชน์ในการหัดพูดภาษาอังกฤษให้ได้
หรือ Peter and Mary avail themselves of the theatre manager’s hospitality to hear a fine concert free of charge. คือ ปีเตอร์และแมรี่ได้ใช้โอกาสที่ผู้จัดการโรงละครเอื้อเฟื้อให้นั้นเข้าฟังคอนเสิร์ตโดยไม่ต้องเสียเงินเลยทีเดียว

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
สุภาษิตอังกฤษที่ใกล้เคียงกับของไทย ๆ เรา ก็มีเช่น
“A bird in hand is worth two in the bush.” ซึ่งแปลว่า “นกตัวเดียวอยู่ในกำมือแล้วย่อมมีค่ามากกว่าสองตัวที่ยังอยู่ในพุ้มไม้” ซึ่งควรจะใกล้เคียงกับสุภาษิตไทยที่ว่า “สองเบี้ยใกล้มือ”
*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 88

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------

(ในชุดอักษร A )
AT TIMES: บางครั้งบางคราว ในบางโอกาส
= Sometimes, occasionally.
เช่น At times we dine out. เราออกไปหามื้อเย็นนอกบ้านทานบ้างเป็นบางครั้งคราว
หรือ You can certainly be exasperating at times. คือ มึงน่ะเป็นคนกวนโมโหเป็นอย่างที่สุดเลยในบางครั้ง
หรือ We would have pizza for dinner at times. คือ เป็นบางโอกาสเราก็เล่นปีซ่าเป็นอาหารมื้อเย็นบ้างเหมือนกัน

AT WORK: กำลังทำงานอยู่ กำลังออกฤทธิ์อยู่ หรือกำลังสำแดงสรรพคุณของมันอยู่
= At the place of work; having an effect or busy doing something.
เช่น Please do not ring me at work. คือ โปรดอย่าได้โทรศัพท์ถึงผม ณ ที่ทำงาน
หรือ I have left my bag at work. คือ ดิฉันได้ลืมกระเป๋าถือไว้ที่ทำงานเสียแล้ว
หรือ “ We are passing a road sign which says that ‘Men at work ahead.’
คือ เรากำลังผ่านป้ายแสดงสภาพถนนซึ่งเตือนว่า “กำลังมีคนทำงานถนนอยู่ข้างหน้า”
(คือขอให้ใช้ความระมัดระวัง)
หรือ Mary suspected that secret influences were at work.
คือ แมรี่สงสัยว่าคงจะมีอิทธิพลลับ ๆ อะไรสักอย่างกำลังสำแดงฤทธิ์อยู่
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Actions speak louder than words. ทำดีกว่าพูด
There is always a first time. ครั้งแรกหนแรกมักเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นเสมอ

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 87

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------

(ในชุดอักษร A )
AT THE TOP OF THE TREE: ได้ขึ้นไปถึงสุดยอดของอาชีพการงาน หรือตำแหน่งหน้าที่แล้ว
= In the highest position or rank in a profession or career, etc.
เช่น As a military man, Gen. Douglas MacArthur was at the top of the tree even before the Korean War began. คือ ในฐานะที่เป็นทหาร ท่านนายพลดักกลาส แมคอาร์เธอร์ได้ขึ้นสุดยอดในตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาก่อนที่สงครามเกาหลีจะได้เริ่มต้นขึ้นเสียด้วยซ้ำไป
หรือ In the Thai civil service, when you have made it to the position of the permanent secretary of a cabinet ministry, you are already at the top of the tree. คือ ในทางราชการพลเรือนของเมืองไทยนั้น เมื่อท่านได้ครองตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงแล้ว ก็ถือว่าท่านได้บรรลุถึงสุดยอดของข้าราชการพลเรือนเรียบร้อยไปแล้ว

AT THE TOP OF ONE’S VOICE: ดังสุดเสียงที่จะทำได้ หรือตะเบ็งเสียงกึกก้องไปทีเดียว
= As loudly as one can, with the greatest possible sound.
เช่น Peter was singing at the top of his voice. คือ ปีเตอร์เขากำลังร้องเพลงด้วยการเปล่งเสียงเต็มที่ของเขาเลยทีเดียว

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Poverty is not a crime.” ความเป็นคนจนนั้นมิใช่เป็นอาชญากรรม

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 86

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------

(ในชุดอักษร A )
AT THIS RATE OR AT THAT RATE: ถ้าต่อไปเป็นเช่นนี้หรือเช่นนั้น, เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว
= If this or that continues; doing this or that way.
เช่น At this rate, we shall soon be bankrupt. คือ ถ้าหากเป็นต่อไปเช่นนี้แล้ว ไม่ช้าเราก็คงต้องล้มละลาย
หรือ At that rate, they wouldn’t make it in one month. คือ ถ้ายังทำกันต่อไปแบบนี้พวกเขาก็ไม่มีทางทำสำเร็จได้ในเดือนเดียวเลย

AT THE TIP OF ONE’S TONGUE: เป็นคำพูดที่ติดอยู่ริมปาก แทบจะนึกอกอยู่แล้ว
วลีนี้บางครั้งใช้คำ On แทนคำว่า At ก็มี
= Just about to be spoken, or remembered.
เช่น Mary couldn’t think of her old friend’s name that she was trying to tell Peter. It was at the tip of her tongue when the telephone rang. คือ แมรี่ยังนึกไม่อกถึงชื่อสหายเก่าของหล่อนที่พยายามจะบอกให้ปีเตอร์รู้ และแทบจะนึกออกอยู่แล้วเชียวแต่โทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาเสียก่อน
หรือ John had a rude answer on the tip of his tongue, but he remembered his manners just in time. คือ จอห์นเขา เกือบจะโพล่งคำตอบอย่างหยาบคายออกไปแล้วทีเดียว แต่เขานึกถึงเรื่องกิริยามารยาทไว้ได้ทันท่วงที
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“All roads lead to Rome.” เป็นคำพังเพยในภาษาฝรั่งอังกฤษซึ่งหมายความว่า
“การที่จะให้บันลุล่วงถึงเป้าหมายได้สำเร็จสมประสงค์นั้นย่อมทำได้หลายวิธี”

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 85

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------

(ในชุดอักษร A )
AT THE MERCY OF: อยู่ที่ความเมตตาหรืออารมณ์ของใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
= In the power of somebody or something; or under the control of somebody or something.
เช่น The ship was at the mercy of the storm. คือ เรือลำนั้นจะไปรอดหรือไม่ก็สุดแต่ว่าพายุมันจะรุนแรงร้ายกาจสักเพียงใด
หรือ The prisoners of war decided that it would be better for them to put themselves at the mercy of the enemy’s commander. คือ พวกเชลยศึกได้ตกลงกันที่จะยอมปล่อยให้ชะตากรรมของพวกเขาขึ้นอยู่กับความเมตตาของแม่ทัพฝ่ายข้าศึกแต่ถ่ายเดียวเท่านั้นเอง

AT THE OUTSIDE: เป็นอย่างมากที่สุด หรือได้อย่างมากที่สุด
= At the most; estimated or calculated as the highest possible figure.
เช่น This room is large enough for 50 people at the outside. คือ ห้องนี้ใหญ่พอที่จะจุคนได้ 50 คนเป็นอย่างมากที่สุด
หรือ As a waitress Julie can earn $ 200 a week at the outside. คือ ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหาร จูลี่ทำรายได้อย่างสูงที่สุดก็เพียงสัปดาห์ละ 200 ดอลล่าร์เท่านั้นเอง

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Maybe the problem with loneliness is that we think we’re the only ones suffering from it.
เรามักคิดว่า คงเป็นแต่เราเท่านั้นที่มีปัญหาต้องว้าเหว่อ้างว้างอยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ๋ยเช่นนี้

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 84

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------

(ในชุดอักษร A )
AT THE EXPENSE OF SOME BODY: ไม่ใครก็ใครต้องจ่ายเงิน หรือต้องเสียหาย
= With somebody paying, with someone’s reputation being damaged, or somebody being embarrassed.
เช่น We were entertained at the manager’s expense. คือ พวกเราได้เที่ยวสนุกกัน โดยมีผู้จัดการเป็นคนจ่ายสตางค์ให้
หรือ The whole classroom had a good laugh at Sam’s expense. คือ นักเรียนทั้งชั้นได้หัวเราะกันอย่างครื้นเครงแต่ทำให้เจ้าทอมต้องเสียรังวัดไปทีเดียว

AT THE LATEST: อย่างช้าที่สุด หรือล่าที่สุดต้องไม่เกิน
= No later than
เช่น The airline has announced that passengers should check in two hours before their flight time at the latest. คือ ทางสายการบินได้ประกาศแล้วว่า ให้ผู้โดยสารทั้งหลายเข้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ก่อนเวลาบินสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยที่สุด
คงเป็นที่จำได้ว่า คำว่า Latest นี้เป็นคำที่ผันมาจากคำว่า Late คือ Late; Later; Latest ช้า ช้ากว่า และช้าที่สุด อนึ่งคำว่า Latest นี้ เมื่อใช้ในความหมายที่ ล่าที่สุด ก็มีความหมายว่าเป็นเรื่องหรือเป็นสิ่งที่มาหลังที่สุด และต้องระวังอย่าใช้สับสนกับคำว่า Last :ซึงหมายความว่า สุดท้ายไม่มีอะไรจะมาหลังจากนั้นอีกแล้ว

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 83

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------

(ในชุดอักษร A )
AT THE DROP OF A HAT: โดยด่วน รวดเร็วทันใจ ทำได้โดยพลันทันที
= Without delay; immediately or promptly.
เช่น You can’t expect me to move my home at the drop of a hat.
คือ เอ็งจะหวังให้กูย้ายบ้านได้ในทันทีทันใดนั้นไม่ได้หรอกโว้ย
หรือ If you need a baby sitter quickly, just call Susan because she
can come at the drop of a hat. คือ ถ้าเธอต้องการคนช่วยเลี้ยงเด็ก
ให้มาช่วยเธอได้เร็ว ๆ แล้ว ต้องเรียกซูซานเพราะเขาสามารถมาได้
อย่างรวดเร็วทันใจจริง ๆ
หรือ John is quarrelsome, and ready to fight at the drop of a hat.
คือ เจ้าจอห์นมันชอบทะเลาะกับใครต่อใครเสมอและพร้อมที่จะฟัด
กับมนุษย์หน้าอินทร์หน้าพรหมได้เมื่อใดก็เมื่อนั้น

……………………
“Happiness hides in life’s small details. If you are not looking, it becomes invisible. ”
“ความสุขของคนเรามักแฝงอยู่ที่สิ่งปลีกย่อยเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งถ้าไม่มองหาก็จะไม่แลเห็น”

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 81

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
It’s time to get on with our lives.
เมื่อชีวิตยังไม่สิ้น ก็ต้องดิ้นกันต่อไป
…………………………………………………………………………………….

(ในชุดอักษร A )

AT THE BEST: อย่างเก่ง อย่างที่จะหวังได้มากที่สุด หรืออย่างดีที่สุด
วลีนี้บ่อยครั้งเราจะได้ยินแต่เพียงว่า At best ซึ่งก็ขอให้เข้าใจด้วยว่ามีความ
หมายเช่นเดียวกันนั่นเอง
= Taking the most hopeful view.
เช่น We would arrive on next Friday at the best. คือ อย่างเก่งที่สุดนั้นก็
คงเป็นว่าเราคงจะมาถึงได้ในวันศุกร์หน้า
อนึ่ง สำนวนนี้ยังสามารถแตกลูกแตกหลายออกไปได้อีกหลายความหมาย
เช่น Peter was at his best playing piano. คือ ถึงตอนเล่นเปียโนเมื่อใด
แล้ว ปีเตอร์เค้าทำได้อย่างยอดเยี่ยมจริง ๆ
หรือ Mary said that she wasn’t at her best at the party, so she didn’t
really enjoy it. คือ แมรี่พูดว่า หล่อนรู้สึกว่าไม่สามารถทำได้อย่างดีที่สุด
เท่าที่หล่อนสามารถจะทำได้ที่งานปารตี้นั้น เลยทำให้หล่อนไม่ค่อยจะสนุก หรือ John is difficult at the best of times – usually he’s impossible.
คือ เจ้าจอห์นนั้นเล่นกับมันแสนยากแม้แต่ในจังหวะเวลาที่ว่าดีที่สุดแล้ว
แต่ปกตินั้นพูดกับมันไม่รู้เรื่องเอาเลยทีเดียว
……………….
“Wisdom comes with age, but keep it to yourself.
อันว่าสติปัญญาที่ชาญฉลาดนั้นมักจะมากับความเป็นผู้สูงอายุ
แต่เฉยไว้อย่าเที่ยวไปบอกใคร ๆ จะดีกว่า”

*******

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 81

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------
AMERICA UNDER ATTACK

ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังพากันลดธงลงครึ่งเสาเพื่อไว้อาลัยการเสียชีวิตของประชาชนจำนวนเป็นพันหรือเป็นหมี่น เพราะศัตรูของสหรัฐ ฯ ได้ก่อการร้ายด้วยการทำลายล้างตึกแฝด “เวิร์ลด เทรด เซนเตอร์” ในนครนิวยอร์ก ซึ่งสร้างไว้ได้หลายสิบปีมาแล้วให้เป็นเสมือนสัญญลักษณ์ที่มุ่งประกาศความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของสหรัฐอเมริกา

ในขณะเดียวกันก็กำลังมีนักเขียนบทความการเมืองของหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ได้วิจารณ์กันอย่างอื้ออึงว่า กลุ่มประเทศที่บงการอยู่เบื้องหลังผู้ก่อการร้ายครั้งนี้มุ่งที่จะตักเตือนผู้นำสหรัฐ ฯ คนปัจจุบัน ให้ลดความอหังการในลักษณะโง่แกมหยิ่งลงเสียบ้างเท่านั้นเอง มิได้มีความมุ่งร้ายหมายขวัญต่อประชาชนในประเทศนี้แต่ประการใดทั้งสิ้น

คอลัมน์นี้จึงเห็นเป็นการสมควรที่ต้องพักรายการปกติลงไว้สักครั้งหนึ่งเพื่อร่วมความรู้สึกสลดใจไปกับบรรดาญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงของผู้เคราะห์ร้ายในจำนวนซึ่งอาจขึ้นถึงหมื่น ๆ ผู้ได้เสียชีวิตไปในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2001 ซึ่งเพิ่งผ่านไปหยก ๆ นี้ด้วย

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 80

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT STAKE: ในความหมายที่เป็นสำนวนนั้น แปลว่า กำลังคาบลูกคาบดอกอยู่ หรือ
กำลังลูกผีลูกคน ไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีประการใด หรือยังอยู่ในระหว่าง
อันตราย
= To be won or lost; being risked; depending on the outcome of an
event.
เช่น The captain’s decision puts our lives at stake. คือ การตัดสินใจของ
ผู้กองเป็นการนำชีวิตของพวกเราไปเสี่ยงต่ออันตราย
หรือ Our children’s education is at stake. คือ การศึกษาเล่าเรียนของพวก
ลูก ๆ หลาน ๆ ของเราคงจะต้องเป็นไปอย่างไร้ทิศทางที่แน่นอน
หรือ The farmers were more anxious for rain that the people in the city
because they had more at stake. คือ พวกชาวไร่ชาวนาอยากได้ฝนมากกว่า
ชาวกรุงเพราะชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาต้องพึ่งอยู่กับฝนมากกว่า

อันคำว่า Stake(s) นี้ มองดูว่าเป็นคำง่าย ๆ และสั้น ๆ ในภาษาอังกฤษคำหนึ่ง
แต่สามารถแปลออกไปได้มากมายหลายความหมาย เช่น จะแปลว่า เสา
หลัก เสาเข็ม เสาหมุด เสาบ้าน หรือแม้แต่ไม้หลักที่ใช้ปักไว้เพื่อประหาร
ชีวิตผู้ต้องโทษหรือผู้ที่เคราะห์ร้าย ฯลฯ และถ้าเมื่อใดที่ใช้เป็นคำพหูพจน์
แล้วก็มักจะหมายไปถึงเงินเดิมพัน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง หรือการวาง เงินเดิมพัน หรือเงินรางวัลในกีฬาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการแข่งม้า กล่าวได้ว่าเป็นคำที่ควรศึกษาให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งมากทีเดียว
*******

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 79 - LOVE HANDLES

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
LOVE HANDLES
มื้อนี้ต้องขอเวลานอก กล่าวคือไม่แนะนำสำนวนอเมริกันเรียบตามลำดับตัวอักษรตามสูตรที่ได้กระทำต่อเนื่องเรื่อยมา

เนื่องด้วยมีผู้อ่านท่านหนึ่งได้ติดต่อถามมาว่าคำภาษาอังกฤษ (อเมริกัน) คือ Love Handle(s) นั้นแปลว่าอะไร? เพราะถ้าแปลตรงตัวแล้วก็จะได้ความว่าเป็นเรื่องของที่จับ หรือเป็นด้ามอะไรสักอย่างหนึ่ง และเป็นเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ อีกคำหนึ่ง และเมื่อนำมารวมกันแล้วถ้าหมายความว่าเป็นด้ามของความรักหรือด้ามของอาวุธแห่งความรัก มันก็อาจทำให้นึกเตลิดเปิดเปิงไปในทางที่ไม่สู้จะสุภาพก็ได้

จึงขอชี้แจงให้ทราบว่า Love Handles เป็นคำสมาสในภาษาอังกฤษซึ่งขอให้สังเกตว่ามีตัวอักษรเอสตามอยู่ด้วยนี้ เป็นศัพท์ตลาดของชาวมะกันเค้าซึ่งแปลว่า พุงกะทิหรือส่วนที่เป็นไขมันที่ห้อยย้อยอยู่รอบ ๆ พุงของคนที่อ้วน ๆ ทั่วไป

LOVE HANDLES = Bulge of fat at the sides of the waist.

คำแปลที่ถูกต้องแท้จริงจึงเป็นว่าหมายถึงสิ่งซึ่งคนเราทุกวันนี้ไม่สู้จะภาคภูมใจเลยถ้าใครเกิดมีสะสมไว้มากมายจนสิ้นหล่อ และอาจต้องขวนขวายหาเงินไปจ้างให้หมอช่วยดูดออกทิ้งไปเสียบ้างก็ได้ กล่าวกันว่า สมัยนี้ในเมืองไทยนั้น ถ้านายตำรวจหรือทหารท่านใดเอาแต่สะสมเจ้า Love Handles นี้ไว้จนมากมายแล้ว โอกาสที่จะขึ้นไปเป็นนายพลเต็มสี่ดาวก็จะไม่มีเหลือเสียแล้ว

*******

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 78

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )
AT SIXES AND SEVENS: กำลังอุตลุด วุ่นวาย เลอะเทอะไม่เรียบร้อย
= Not in order; in confusion; in a mess.
เช่น Peter told Mary: “I haven’t had time to arrange everything; I’m really
at sixes and sevens. คือ ผมไม่มีเวลาจะจัดทำอะไรต่าง ๆ ให้เข้าที่เข้าทาง
เล้ย เพราะผมกำลังวุ่นวายเป็นอย่างที่สุดจริง ๆ
หรือในความหมายที่ว่า Peter apologized because the house was at sixes
and sevens. คือ ปีเตอร์เค้าขอโทษขอโพยเพราะบ้านยังเลอะเทอะไม่เรียบ
ร้อยเหลือเกิน

AT STAGE OF THE GAME: ยังอยู่ในช่วง ของงานหรือระหว่างการ
งานอะไรสักอย่างหนึ่ง
= At sometime during an activity; at a point.
เช่น At that stage of the game, our team was doing so poorly that we
were ready to give up. คือ เมื่อเล่นกันมาได้ถึงตอนนั้นแล้ว ทีมของเรากำลัง
แย่หนักถึงขนาดว่าพร้อมที่จะเลิกเล่นได้แล้วทีเดียว
หรือ At what stage of the game did the boss leave?
คือถามว่า เมื่อตอนที่เจ้านายกลับไปแล้วนั้นเล่นกันไปถึงไหนแล้วล่ะ

อนึ่ง ขอขอบคุณท่านที่สนใจติดตามคอลัมน์ “สำนวนอเมริกัน” ผู้ซึ่งได้โปรยยาหอมให้กำลังใจแก่เจ้าของคอลัมน์จากรัฐต่าง ๆ เป็นจำนวนมากราย และสำหรับท่านที่อยากเห็นรายการนี้เดินหน้าเร็วขึ้นไปอีกนั้น ขอตอบด้วยสำนวนไทยว่า “ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม” ครับ

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 77

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )
AT RISK: ตกอยู่ในสภาพที่ต้องเสี่ยงต่ออันตราย
สำนวนนี้สามารถนำไปใช้ได้ในหลายรูปแบบ เช่น
AT ONE’S OWN RISK: เป็นการเสี่ยงของผู้นั้นเองโดยแท้
Agreeing to make no claims for any loss, injury, etc.
เช่น Persons swimming beyond this point do so at their own risk.
หมายความว่า ผู้ใดที่ขืนว่ายน้ำออกไปเกินกว่าเขตนี้แล้วจะถือว่าผู้นั้น
ต้องเสี่ยงภัยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวของผู้นั้นเอง
หรือ The whole future of the company is at risk.
หมายความว่า อนาคตของบริษัทนี้กำลังหมิ่นเหม่ต่อความหายนะเป็น
อย่างมากทีเดียว
หรือ He saved the child at considerable risk to himself.
หมายความว่า เขาได้ช่วยชีวิตเด็กคนนั้นไว้ด้วยการเอาตัวของเขาเอง
ออกไปเสี่ยงต่ออันตรายด้วยซ้ำ

AT SEA: สำนวนนี้อาจมีความหมายแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้ เช่น
a) แปลตรงตัวก็หมายความว่า ออกไปทะเล
= On a ship; on the sea.
เช่น Peter is planning to spend 3 months at sea. หมายความว่า
ปีเตอร์กำลังวางแผนที่จะออกทะเลไปถึง 3 เดือนทีเดียว
b) ในความหมายว่ายังทำอะไรไม่ถูก ยังไม่รู้เรื่องราวอะไรเลย
= No knowing what to do; confused.
I’m all at sea; I’ve no idea how to repair cars. หมายความว่า
ผมยังทำอะไรไม่ถูก เพราะไม่เคยรู้เรื่องการซ่อมรถยนต์มากก่อนเลย
*******

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 76

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT PAINS: พยายามสุดเหวี่ยง หรือใช้ความพยายามเป็นอย่างที่สุด
= Take great care or make a particular effort to do something.
เช่น John was at pains to deny the rumor of redundancies.
คือ จอห์นได้ใช้ความพยายามเป็นที่สุดในการปฏิเสธข่าวที่ว่าเขาเป็นคนที่
ชอบทำอะไรเกินสมควรไปทุก ๆ เรื่อง
หรือ At pains to make a good impression, Tom was prompt for his
appointment. คือ ทอมพยายามสุดเหวี่ยงที่จะสร้างความประทับใจให้แก่
ผู้คนทั้งหลาย เขาจึงรีบไปตามที่เขาได้นัดหมายนั้นโดยไม่รอช้าเลย

AT PRESENT: ในตอนนี้ หรือในระยะนี้ ในปัจจุบันนี้
= At this time, now, or currently.
เช่น I’m afraid I can’t help you at present -- I’m too busy already.
คือ ผมเกรงว่าผมคงไม่สามารถช่วยคุณได้ในตอนนี้ เพราะผมเองก็กำลังสุด
ยุ่งอย่างเหลือแสนอยู่แล้ว

AT RANDOM: กระทำการอย่างสุ่ม ปราศจากกฎเกณฑ์ตายตัว หรือทำอย่างส่งเดช
= Without method or conscious choice, not uniform.
The terrorists fired into the crowd at random. คือพวกผู้ก่อการร้ายได้ใช้
อาวุธปืนยิงเข้าไปในฝูงชนอย่างสุ่ม ๆ หรือ The winning lottery number
was drawn at random. คือเลขที่ถูกรางวัลล็อตเตอรี่นั้นได้รับการจับฉลาก
ขึ้นมาอย่างส่งเดชไม่มีกฏเกณฑ์ที่ให้เลือกขึ้นมาตายตัวเลย

*******

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 75

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT ONE’S SERVICE: พร้อมที่จะรับใช้ หรือถ้าช่วยเหลือได้ก็ขอให้บอก หรือใช้ได้เมื่อ
ต้องการ
= Ready to help; ready for one’s use.
เช่น If you need advice, I am at your service. คือ ถ้าคุณต้องการคำแนะ
นำอะไร หากผมช่วยได้ก็ขอให้บอกมาเลย
หรือ Peter told Mary that his branch office’s manager had placed one car
at her service. คือ ปีเตอร์บอกกับแมรี่ว่า ผู้จัดการสำนักงานสาขาของเขา
ได้นำรถยนต์มาให้หล่อนได้ใช้สอยเมื่อต้องการหรือตามสะดวก

AT ONE’S WITS’ END: จนด้วยเกล้า หมดปัญญา หรือคิดไม่ออกว่าจะมาอย่างไรดี
= Having no idea how to solve a problem; not knowing what to do or
say.
เช่น I’m at my wits’s end about how to pay the bills. คือ ผมจนด้วยเกล้า
ว่าจะหาเงินมาจ่ายบิลเหล่านั้นได้อย่างไร
หรือ John had approached every friend for help in vain, and now he was
at his wits’ end. คือ อีตาจอห์นวิ่งหาเพื่อนทั่วทุกตัวคนเพื่อขอความช่วย
เหลือแล้ว แต่ไม่เป็นผล เลยตอนนี้เขาก็หมดปัญญาไม่สามารถหาทางออก
ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดี

*******

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 74

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT ONE’S FINGERTIPS: อยู่แค่เอื้อม หรือมีความรู้ความช่ำชองดีในเรื่องนั้น ๆ
= Within easy reach; readily usable as knowledge or skills.
เช่น The pilot of an airplane has all controls at his fingertips.
คือ นักบินมีอุปกรณ์ทั้งหลายสำหรับควบคุมเครื่องบินอยู่ใกล้ ๆ แค่
เอื้อมเท่านั้นเอง
หรือ He has the whole design of the airplane at his fingertips.
คือ เขามีความช่ำชองเป็นอย่างยิ่งในเรื่องแบบโครงสร้างของเครื่องบิน

AT ONE’S HEELS: ติดตามหน้าหลังพัวพัน ตามหลังมาต้อย ๆ
หรือไล่หลังมาติด ๆ
= To be following closely at somebody or something; to be closely
behind.
เช่น Jimmy got tired of having his wife at his heels all day.
คือ เจ้าจิมมี่มันเบื่อหน่ายที่เมียมัน ติดตามหลังพัวพันคอยคุมแจอยู่ทั้งวัน
หรือ The thief ran off with any angry crowd at his heels.
คือ เจ้าโจรนั่นวิ่นหนีไปโดยมีผู้คนที่โกรธแค้นไล่กวดไปติด ๆ เลยทีเดียว
หรือ John ran by the finish line with Tom at his heels.
คือ เจ้าจอห์นวิ่งเข้าเส้นชัยไปโดยมีทอมไล่กวดหลังมาอย่างกระชั้นชิดเลย

*******

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 73

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT ONE’S BECK AND CALL OR AT THE BECK AND CALL OF:
(ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)
= Ready to serve at a moment’s notice.
เช่น Jimmy has always had servants at his beck and call. คือ จิมมี่มี
เหล่าคนใช้คอยรองมือรองตีนเขาอยู่เป็นประจำ
หรือ A good parent is not necessarily always at the beck and call of
his or her children. คือ ผู้ที่เป็นพ่อหรือแม่ที่ดีไม่จำต้องคอยเอาอกเอาใจ
ลูก ๆ ของเขาอยู่ตลอดเวลาเลย
หรือ “I’m not at your beck and call, you know,” said Jimmy’s wife.
คือ เมียของจิมมี่พูดว่า “ฉันไม่มีหน้าที่ต้องคอยรองมือรองตีนคุณน๊ะ ขอให้
รู้ไว้ด้วย

AT ONE’S DOOR: แปลตรงตัวก็เป็นว่าอยู่ตรงหน้าประตู แต่วลีนี้เป็นสำนวนซึ่งมี
ความหมายว่า “เป็นหน้าที่ซึ่งจะปฏิเสธมิได้ หรือต้องรับผิดเต็มประตู
= To be responsible for something; to be attributable to somebody.
เช่น The blame for the disaster has been laid firmly at the company’s
door. คือ วินาศภัยครั้งนี้ต้องโทษว่าทางบริษัท ฯ ต้องรับผิดอย่างเต็ม
ประตูเลยทีเดียว
หรือ Tom said: “I accept that the responsibility for this mistake lies
squarely at my door.” คือ ทอมกล่าว่า “ผมขอยอมรับว่า ข้อผิดพลาด
ครั้งนี้เป็น เรื่องซึ่งผมต้องรับว่าเป็นเพราะผมเองอย่างไม่สามารถที่จะ
ปฏิเสธได้เลย”
*******

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 72

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )
AT ONE WITH SOMEBODY OR SOMETHING: เห็นด้วย หรือคิดเหมือนกัน
= To be in agreement with (somebody or on something)
เช่น I am at one with you. คือ อั๊วเห็นด้วยกับลื้อ
หรือ We are at one on this subject. คือ เราคิดเหมือนกันในเรื่องนี้

AT ONE FELL SWOOP OR IN ONE FELL SWOOP: จู่โจมเข้าจัดการเพียง
ครั้งเดียวหรือในรวดเดียวกันนั้นเลย
= In one attack or accident; in one bad blow.
เช่น The millionaire lost his money and his friends at one fell swoop.
คือ อีตาเศรษฐีคนนั้นสูญเสียทั้งเงินและเพื่อน ๆ ไปในรวดเดียวกันนั้น
เลยทีเดียว
หรือ In one fell swoop the INS officers rounded up illegal immigrant
suspects, and netted more than 20 Mexicans. คือ เจ้าหน้าที่ ต.ม.จู่โจม
รวดเดียวเข้ารวบพวกที่สงสัยว่าเข้ามาอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย
และได้ชาวเม็กซิกันไปถึง 20 คนเลยทีเดียว
ข้อพึงสังเกตประการหนึ่งในการใช้วลีซึ่งเป็นสำนวนอเมริกันนี้ก็คือ
ว่า โดยทั่วไปแล้ว มักจะใช้ในความหมายซึ่งค่อนไปในทางลบหรือ
สร้างความเดือดร้อนสูญเสียให้แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียละมากกว่า

AT ONE’S BECK AND CALL OR AT THE BECK AND CALL OF:
พร้อมที่จะทำตามคำสั่ง ต้องคอยเอาอกเอาใจกัน หรือคอยรองมือ ฯ
= Always ready to obey orders; ready and willing to do whatever
someone asks. (ยังมีต่อ)
*******

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 71

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT ODDS: มีปัญหาขัดแย้งกันอยู่ หรือไม่ลงรอยกันนัก
= Be disagreeing or quarreling with somebody about something.
เช่น John and Jane were married a week after they met, and soon found themselves at odds about religion.
คือ จอห์นและแจนแต่งงานกันหลังจากที่ได้พบกันแล้วเพียงสัปดาห์เดียวและไม่ทันไรก็ปรากฎว่ามีปัญหาจัดแย้งกันทางด้านศาสนาเสียแล้ว
หรือ He is also at odds with his father over politics. คือ เขายังไม่ลงรอยกับพ่อของเขาเองในเรื่องการเมืองอีกด้วย

ขอให้สังเกตว่า สำนวนภาษาอังกฤษอเมริกันคำนี้ ถ้าจะต่อท้ายด้วยบุคคลก็จะเป็นว่า at odds with somebody แต่ถ้าต่อท้ายว่าเป็นเรื่องอะไรก็จะเป็นว่า at odds about or over something. อนึ่ง สำนวนนี้ยังค่อนข้างมีความหมายคล้ายกับวลีที่ผ่านไปแล้วที่ว่า at loggerheads with แต่สำนวนนี้ควรจะใช้ในความหมายว่ามีความขัดแย้งที่ไม่สู้จะหนักหนาเท่าใดนัก

AT ONCE: ฉับพลันทันที ในทันทีนี้เลย หรือเดี๋ยวนี้เลย
= Immediately; right away or without delay.
เช่น Put a burning match to a piece of paper, and it will begin burning at once. คือ เอาไม้ขีดที่จุดติดไฟแล้วไปจ่อเข้ากันกระดาษ มันก็ติดลุกเป็นไฟได้ทันที
หรือ Come here at once. คือ มานี่เดี๋ยวนี้

*******

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 70

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )
Except for a loose ends (?) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วรรคสุดท้ายของคอลัมน์นี้มีวลีภาษาอังกฤษนี้ปรากฏอยู่ และแค่นี้เท่านั้นก็มีผู้ที่สนใจติดตามอยู่ได้โทรศัพท์ถามผู้เขียนเกรียวกราวกันเลยว่ามีอะไรผิดหรือเปล่า ผู้เขียนได้ตรวจสอบดูแล้วจึงเห็นว่า ต้นฉบับที่ส่งให้นั้นเขียนไว้ว่า Except for a few loose ends ซึ่งแสดงว่าตัวหนังสือคำว่า Few นั้นหล่นหายไปในสำนักงาน น.ส.พ. นี้เฉย ๆ อย่างนั้นแหละ ดังนั้นผู้เขียนจึงจำเป็นต้องขอเรียนชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ที่นี้ด้วย

ให้เรามาว่าเรื่องของเราต่อไป

AT (THE) MOST: อย่างมากก็ไม่เกิน หรืออย่างมากที่สุด
= Not more than; at a maximum
เช่น At (the) most, John might earn $ 75 a night. คือ ในคืนหนึ่ง ๆ นั้น จอห์นอาจ ทำงานหาเงินได้อย่างมากก็ไม่เกิน 75 ดอลลาร์
หรือ It should take at the most six more months. คือ มันควรจะใช้เวลาอีกหกเดือนเป็นอย่างมากที่สุด
การที่ใส่เครื่องหมายวงเล็บไว้นั้น เพื่อแสดงว่าถ้าไม่ใช้คำว่า The ด้วยก็ย่อมได้ แต่ถ้าจะให้ถูกต้องไวยากรณ์โดยแท้จริงแล้วก็ควรใส่ให้เต็มวลีจะดีกว่า
อนึ่ง บางครั้งเราอาจพบคำว่า At the very most เพื่อเน้นหนักความหมายให้แน่นลงไปอีกอาทิเช่น There were, at the very most, some 50 people picketing in front of the factory.คือ มีคนถือป้ายเดินขบวนประท้วงกันอยู่หน้าโรงงานนั้นนับกันจริงจัง แล้วอย่างมากที่สุดก็คงอยู่ในราว 50 คนเอง

*******

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 69

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT LOOSE ENDS: หรือ AT A LOOSE END: สำนวนนี้สามารถใช้ได้ในความหมาย
ต่างกัน กล่าวคือ
a. ลอยไปลอยมาเพราะยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี ในความหมายเยี่ยงคนตกงาน
= In an uncertain or unsettled situation or unemployed.
เช่น Ever since leaving the company John has been at loose ends.
คือ ตั้งแต่ออกจากทำงานที่บริษัทมาแล้ว จอห์นก็ได้แต่ลอยไปลอยมา
ด้วยยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี หรืออาจใช้สำนวนนี้ในความหมายเพียงว่า
มีเวลาว่างแต่มิใช่เป็นเรื่องตกงานก็ได้
= Undecided with regard to one’s immediate plans.
เช่น Peter felt at loose ends so he went for a walk. ปีเตอร์เขารู้สึกว่า
กำลังว่างอยู่ตอนนี้โดยยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี เขาก็เลยออกไปเดินเล่น

b. ลำพังคำว่า Loose ends นั้น อาจหมายความถึงชายครุย หรือเรื่องเล็ก ๆ
น้อย ๆ ที่ยังคั่งค้างอยู่และควรจะต้องจัดทำให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นไปก็ได้
= A part or piece left hanging, unattached; or unsettled details.
เช่น Remind me to tack down that loose end on the stairway carpet.
คือ คอยช่วยเตือนผมให้ตอกเม้มชายพรมที่หลุดลุ่ยอยู่ตรงหัวบันไดนั้น
ด้วยน๊ะ
หรือ The arrangements for the meeting have been made, except for
a few loose ends. คือ งานตระเตรียมต่าง ๆ เพื่อการประชุมนั้นได้ดำเนิน
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่เรื่องปลีกย่อยนิดหน่อยเท่านั้นเอง

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 68

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT LIBERTY: ให้มีอิสระเสรี สามารถทำอะไรก็ได้ตามสะดวกใจ
= Free to do whatever; free from restrictions or control.
เช่น You are at liberty to leave. คือ ลื้ออยากจะออกไปจากที่นี่ก็
ไปได้ตามใจ (คือมีอิสระเสรีที่จะไปไหนก็ได้ตามสะดวกใจ)
หรือ The police promised to set the boy at liberty if he told the
names of other robbers. คือ ทางตำรวจได้รับปากที่จะปล่อยเด็กคน
นั้นให้เป็นอิสระได้ ถ้าเขาจะบอกชื่อเสียงเรียงนามของโจรคนอื่น ๆ
ให้ตำรวจรู้
หรือ You are at liberty to say what you like. คือ คุณอยากจะพูด
อะไรก็พูดได้ตามใจคุณ
อย่างไรก็ดี สำนวนนี้แฝงความหมายไว้ในลักษณะที่ใช้กับอีกฝ่าย
หนึ่งซึ่งอยู่ในฐานะด้อยกว่าในที

AT LOGGERHEADS: ขัดใจกัน ไม่ลงรอยกัน ทุ่มเถียงหรือทะเลาะเบาะแว้งกัน
= In a quarrel; in a fight; opposing each other.
เช่น John and his wife are always at loggerheads. คือ นายจอห์น
กับเมียของเขามักจะไม่ลงรอยกันอยู่เสมอ
หรือ His father’s will set him at loggerheads with his brother.
คือ พินัยกรรมของพ่อทำให้เขาต้องขัดใจทุ่มเถียงกับพี่ของเขา
หรือ The two senators had long been at loggerheads on foreign
aid. คือ วุฒิสมาชิกสองคนนั้นได้ทะเลาะทุ่มเถียงกันมานานโขแล้ว
ในเรื่องการช่วยเหลือต่างประเทศ

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 67b

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT LENGTH: วลีนี้มีความหมายแตกต่างกันออกเป็น 2 นัย กล่าวคือ
a. หมายความว่า ในที่สุด หรือ ลงท้าย
= After a long time; eventually; at last.
เช่น At length the bus arrived, forty minutes late.
คือ ในที่สุดรถเมล์ก็มาถึง แต่ล่าไปกว่ากำหนดถึงสี่สิบนาทีเลยทีเดียว
หรือ The movie became more and more exciting, until at length
people were sitting on the edge of their chairs. คือ ภาพยนตร์เรื่องนั้น
มันสร้างความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจหนักขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งลงท้ายบรรดา
คนดูต่างนั่งกันออกมาสุดขอบเก้าอี้เลยทีเดียว

b. หมายถึงการกระทำอย่างสุดละเอียด หรือว่ากันอย่างละเอียดลออ
= In great detail; fully.
เช่น You must study the subject at length to understand it.
คือ คุณจะต้องศึกษาวิชานั้นอย่างละเอียดลออจริง ๆ ถึงจะเข้าใจเรื่องได้
หรือ The teacher explained the new lesson at length to the students.
คือ ครูได้อธิบายบทเรียนใหม่นั้นอย่างละเอียดจริง ๆ ให้บรรดานัก
ศึกษาได้ฟัง
หรือ Tom went on at tedious length about his favorite hobby.
คือ อีตาทอมพูดเสียยืดยาวอย่างน่าเบื่อถึงงานอดิเรกที่โปรดปรานของ
เขา

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 67a

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT LENGTH: วลีนี้มีความหมายแตกต่างกันออกเป็น 2 นัย กล่าวคือ
a. หมายความว่า ในที่สุด หรือ ลงท้าย
= After a long time; eventually; at last.
เช่น At length the bus arrived, forty minutes late.
คือ ในที่สุดรถเมล์ก็มาถึง แต่ล่าไปกว่ากำหนดถึงสี่สิบนาทีเลยทีเดียว
หรือ The movie became more and more exciting, until at length
people were sitting on the edge of their chairs. คือ ภาพยนตร์เรื่องนั้น
มันสร้างความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจหนักขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งลงท้ายบรรดา
คนดูต่างนั่งกันออกมาสุดขอบเก้าอี้เลยทีเดียว

b. หมายถึงการกระทำอย่างสุดละเอียด หรือว่ากันอย่างละเอียดลออ
= In great detail; fully.
เช่น You must study the subject at length to understand it.
คือ คุณจะต้องศึกษาวิชานั้นอย่างละเอียดลออจริง ๆ ถึงจะเข้าใจเรื่องได้
หรือ The teacher explained the new lesson at length to the students.
คือ ครูได้อธิบายบทเรียนใหม่นั้นอย่างละเอียดจริง ๆ ให้บรรดานัก
ศึกษาได้ฟัง
หรือ Tom went on at tedious length about his favorite hobby.
คือ ตาทอมพูดเสียยืดยาวเยิ่นเย้อถึงงานอดิเรกอันเป็นที่โปรดปรานของ
เขา

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 67

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT LENGTH: วลีนี้มีความหมายแตกต่างกันออกเป็น 2 นัย กล่าวคือ
a. หมายความว่า ในที่สุด หรือ ลงท้าย
= After a long time; eventually; at last.
เช่น At length the bus arrived, forty minutes late.
คือ ในที่สุดรถเมล์ก็มาถึง แต่ล่าไปกว่ากำหนดถึงสี่สิบนาทีเลยทีเดียว
หรือ The movie became more and more exciting, until at length
people were sitting on the edge of their chairs. คือ ภาพยนตร์เรื่องนั้น
มันสร้างความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจหนักขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งลงท้ายบรรดา
คนดูต่างนั่งกันออกมาสุดขอบเก้าอี้เลยทีเดียว

b. หมายถึงการกระทำอย่างสุดละเอียด หรือว่ากันอย่างละเอียดลออ
= In great detail; fully.
เช่น You must study the subject at length to understand it.
คือ คุณจะต้องศึกษาวิชานั้นอย่างละเอียดลออจริง ๆ ถึงจะเข้าใจเรื่องได้
หรือ The teacher explained the new lesson at length to the students.
คือ ครูได้อธิบายบทเรียนใหม่นั้นอย่างละเอียดจริง ๆ ให้บรรดานัก
ศึกษาได้ฟัง

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 66

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT LEAST (ต่อ)
b. ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม ถึงอย่างไรก็ดี
= Whatever else you may say; anyhow; anyway.
เช่น Mary may be slow but at least she is reliable. คือ แมรี่เธอ
อาจเชื่องช้า แต่ถึงอย่างไรก็ดีเธอก็เป็นคนที่พอจะไว้วางใจได้
หรือ She broke her arm, but at least it was not the arm she writes
with. คือ เจ้าหล่อนเกิดไปทำแขนหักเข้าเสียแล้ว แต่ไม่ว่าจะเป็น
อย่างไรก็ตาม (โชคดีที่) มิใช่แขนข้างที่ต้องใช้เขียนหนังสือ

AT LEISURE: ตามสะดวก หรือถ้ามีเวลาว่างเมื่อใดก็ได้
= Not at work; not busy; with free time.
เช่น Come and visit us some evening when you are at leisure.
คือ ขอให้มาเยี่ยมเราบ้างตอนเย็น ๆ ถ้าคุณ มีเวลาว่างเมื่อใดก็ได้
หรือเช่น John made the model plane at his leisure.
คือ จอห์นทำเครื่องบินจำลองลำนั้นตอนที่เขามีเวลาว่าง
หรือ You may read the book at your leisure.
คือ คุณจะอ่านหนังสือนั่นตามสะดวกของคุณก็ได้ (ซึ่งหมายความ
ว่าไม่ต้องรีบร้อนไปอ่านมันนักหรอก)

*******

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 64

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )
AT LARGE (ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)
c. ใช้หมายถึงกลุ่มคนส่วนใหญ่ คือมิใช่เป็นการจาระไนถึงแต่ละบุคคล
= As a group rather than as individuals; as a whole, taken together.
เช่น The junior class at large was not interested in a senior yearbook.
คือ นักเรียนในชั้นต้นส่วนใหญ่ไม่สนใจในเรื่องการจัดทำหนังสือประจำปีของนักเรียนชั้นปลาย
หรือ The people at large want the government to complete its term.
คือ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลชุดนี้อยู่ต่อไปให้คบวาระ

d. ใช้ต่อท้ายตำแน่งสำคัญ ๆ ในวงการของรัฐบาล
= Added to an official title in order to give a different meaning of
the original title.
เช่น The President has appointed Mr. T. Kennedy as ambassador-at-large to negotiate with U.S. allies on different issues resulting from the
unification of the western powers. คือท่านประธานาธิบดีได้แต่งตั้ง
มร. ที เคนเนดี้ ให้ทำหน้าที่เอกอัครราชทูตพิเศษเพื่อออกไปเจรจากับ
บรรดาประเทศสัมพันธ์มิตรของสหรัฐ ฯ ในด้านปัญหาต่าง ๆ อันเนื่อง
มาจากการรวมตัวของประเทศต่าง ๆ ในยุโรปตะวันตก

ตำแหน่งเอกอัครราชทูตพิเศษดังกล่าวข้างต้นนี้ไม่สู้จะมีการแต่งตั้งขึ้น
มาอีกแล้วในยุคนี้ เพราะสมัยนิยมได้เปลี่ยนไปเป็นว่าตัวประมุขของ
ฝ่ายบริหารชอบที่จะเดินทางออกไปเสียเองเพราะการเดินทางโดยเครื่องบินให้ความสะดวกสบายมากกว่าในยุคก่อน ๆ
*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 63

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT LARGE: วลีนี้ดูเป็นคำง่าย ๆ แต่มีความหมายแปลออกไปได้มากมายหลายทิศทาง
สุดแต่การสร้างประโยค หรือต้องการให้มีความหมายเจาะจงไปว่าอย่างไร
กล่าวคือ

a. ในความหมายว่า มีอิสระในการเคลื่อนไหว สามารถเพ่นพ่านไปได้
อย่างสะดวกสบาย
= Not kept within walls, fences: free.
เช่น The escapee is still at large. คือ เจ้าคนที่โดนควบคุมตัวอยู่นั้น
มันหลุดลอยนวลออกไปได้ถึงเดี๋ยวนี้
หรือเช่นว่า Cattle and sheep roamed at large on the big ranch.
คือพวกปศุสัตว์และแกะทั้งหลายเดินได้อย่างมีอิสระเสรีไม่จำต้องกักขัง
อยู่ทั่วไปทั้งทุ่งเลี้ยงที่กว้างใหญ่นั้น

b. ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง หรือรวมสาระต่าง ๆ มากมายหลายเรื่อง
= In a broad, general way; at length; fully.
เช่น The president talked at large for an hour about his hopes for
Budget cuts. คือ ท่านประธานาธิบดีได้กล่าวถึงสาระสำคัญต่าง ๆ
อย่างกว้างขวางถึงหนึ่งชั่งโมงด้วยความหวังที่จะตัดรายการต่าง ๆใน
งบประมาณแผ่นดินให้น้อยลง

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 62

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------
AT ISSUE: เรื่องที่กำลังเป็นปัญหา หรือที่กำลังถกเถียงกันอยู่
= The matter, point, etc., being discussed or debated.
เช่น What is at issue here is the whole future of our country’s industry.
คือ เรื่องที่กำลังเป็นปัญหาอยู่นี้หมายถึงมวลอนาคตในด้านอุตสาหกรรม
ของประเทศเราเลยทีเดียว

ลำพังคำว่า Issue แต่เพียงคำเดียวนี้สามารถนำไปใช้ได้หลายแง่หลายมุม
ต่างก็จะมีความหมายผิดแผกแตกต่างกันออกไปได้มากมาย และถ้าหาก
ทำหน้าที่เป็นนามประกอบอยู่ในรูปของประโยค ก็อาจมีความหมายต่างกัน
เช่น

• หมายความว่าเป็นการนำออกมาแจกจ่าย จำหน่าย หรือให้ใช้ ในตัวอย่าง
ประโยค อาทิเช่น The issue of rifles and ammunition to troops คือการนำ
อาวุธปืนและกระสุนออกจ่ายให้แก่เหล่าทหาร
• หรือหมายถึงแต่ละงวดหรือแต่ละฉบับของหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร อาทิเช่น The May issue of the Playboy magazine. คือนิตยสารเพล์บอยประจำเดือนพฤษภาคม
• หรือหมายถึงเรื่องราวหรือปัญหาเมื่อนำศัพท์คำนี้ไปใช้ในประโยคเช่นว่า
I don’t think my private life is the issue here. ซึ่งแปลว่า ฉันไม่คิดว่าเรื่อง
ชีวิตส่วนตัวของฉันจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวมาถึงแต่อย่างใดเลย

นอกจากนั้นแล้ว คำว่า Issue นี้สามารถใช้เป็นกริยาในการสร้างประโยค
ต่าง ๆ ได้อีกด้วย จึงกล่าวได้ว่า ศัพท์คำนี้เป็นคำที่น่าสนใจและควรที่จะศึกษากันอย่างละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งสำหรับท่านที่สนใจค้นคว้า ก็ควรศึกษาเพิ่มเติมจากตำราเล่มอื่น ๆ เพราะเรื่องนี้อยู่นอกแนวทางของเรื่อง “สำนวนโวหาร” ของคอลัมน์นี้

******

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 61

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------

AT HOME อธิบายความหมายที่เกี่ยวข้องต่อจากครั้งที่แล้ว ซึ่งชี้แจงไว้ว่า
วลีสำนวนนี้เมื่อแปลตรงตัวเป็นว่า “อยู่ที่บ้าน” หากแต่มีที่ใช้ต่างความ
หมายกันออกไปได้หลายประการ
c. อยู่ในท้องถิ่นเดิม คือไม่ต้องออกไปต่างถิ่นหรือต่างแดน
= (e.g. of football matches, etc. ) played or taken place in the town
or city to which the team belongs.
เช่น Is our next match at home or away?
คือ ถามว่า การแข่งขันรอบต่อไปนั้นจะจัดกันขึ้นในเมืองเราหรือประเทศของเรา หรือจะไปเล่นกันที่อื่นหรือประเทศอื่น ๆ

d. เชิญให้ไปเยือนที่บ้าน (ธรรมเนียมชาวตะวันตกที่เมื่อใดต้องการให้เป็น
พิธีการสักหน่อย ซึ่งจะใช้วลีนี้ในความหมายว่าเชื้อเชิญไปพบเขาเพื่อสัง
สรรค์อันเต็มไปด้วยพิธีรีตรองอย่างเต็มยศกันทีเดียว
= Formally expecting and ready to receive visitors.
เช่น H.E. the British Ambassador will be at home on Saturday, etc. etc.
between 5 – 7 p.m. คือถ้าท่านได้รับบัตรเชิญจาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูต
อังกฤษซึ่งมีคำว่า at home มาเช่นนี้ก็หมายความว่าท่านทูต ฯ จะรับรองแขก
ที่ได้รับเชิญไปเพื่อสังสรรค์ตามวันเวลาที่ปรากฏในบัตรเชิญนั่นแหละ ซึ่ง
ท่านก็จำเป็นต้องแต่งกายชุดใหญ่ให้เปิ๊สก๊าดกันสักหน่อยถึงจะถูกธรรมเนียมคนอังกฤษผู้ชอบอนุรักษ์นิยมอย่างฝังหัวอยู่เช่นนั้นแล

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 60

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------
AT HEART: โดยแท้จริง ด้วยเนื้อแท้แล้ว หรือเป็นข้อสำคัญ
= In reality, basically in spite of appearances.
เช่น Tom’s manners are rough, but he is a kind man at heart.
คือ กิริยามารยาทของทอมนั้นกระด้างเหลือ แต่โดยแท้จริงแล้วเขา
เป็นผู้ที่มีน้ำใจอารีทีเดียว
หรือ He has the welfare of his employees at heart. คือ เขาถือว่า
สารทุกข์สุขดิบของบรรดาลูกจ้างเป็นสำคัญ
และ Young at heart ก็คือ ใจยังสู้ไม่รู้ถอย

AT HOME: วลีสำนวนนี้เมื่อแปลตรงตัวก็เป็นว่า “อยู่ที่บ้าน” หากแต่มีที่ใช้ต่างความหมายกันออกไปได้หลายประการ กล่าวคือ
ก. อยู่ที่บ้าน หรืออยู่ในบ้าน
= In the house, apartment, etc.
เช่น Is there anybody at home? คือถามว่า มีใคร อยู่บ้านหรือเปล่า
ประโยคนี้มักใช้กันมากในกรณีที่ผู้มาเยือนมองหาเจ้าของบ้านไม่เจอ
หรือไม่เห็นใครอยู่บ้าน ก็มักจะตะโกนถามไปเช่นนั้น

ข. ขอให้ทำตัวตามสบาย
= At one’s ease, as if in one’s own home
เช่น Make yourself at home. คือ ขอเชิญคุณตามสบายได้น๊ะ
ซึ่งมักจะเป็นคำกล่าวต้อนรับผู้มาเยือนเพื่อแสดงความโอบอ้อมอารี
หรือ Peter and Mary always make us feel very much at home.
คือ ปีเตอร์และแมรี่มักจะทำให้เรารู้สึกว่าจะลุกเหินเดินนั่งได้ตาม
สบายเมื่อเราอยู่ในบ้านของเขาได้เสมอ (คือไม่ต้องเกรงใจ)
*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 59

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------
AT FULL STRETCH: อย่างสุดความสามารถ หรือปล่อยสุดฝีมือ
= To the limit of one’s ability.
เช่น Working at full stretch is always one of Peter’s attributes.
คือ การทำงาน อย่างสุดฝีมือหรือถวายหัวนั้นเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของ
ปีเตอร์เค้าละ

AT HALF COCK: เมื่อยังไม่พร้อม เมื่อยังตระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไม่เรียบร้อย
= Start before preparations are complete.
เช่น John’s show goes off at half cock. คืออีตาจอห์นออกโรงไปทั้ง ๆ ที่อะไร ๆ
ก็ยังไม่พร้อมเลย สำนวนภาษาอังกฤษวลีนี้เปรียบได้เสมือนเมื่อจะยิงปืนซึ่ง
เพียงแต่ขึ้นนกไปได้ครึ่งเดียวก็ปล่อยให้สับเปรี้ยงลงไปเสียแล้วทำให้เสียผลเสีย
กระสุนปืนไปเปล่า ๆ

AT HAND: อยู่ใกล้มือ อยู่แค่เอื้อม หรือจะมาถึงอยู่รอมร่อแล้ว
= Easy to reach, nearby or about to happen.
เช่น When Peter writes, he always keeps a dictionary at hand. คือเมื่อใดที่ปีเตอร์
ลงมือขีดเขียนอะไร เขาก็มักจะมีพจนานุกรมวางไว้ใกล้ ๆ มืออยู่เสมอไป
หรือ Your big moment now is at hand. คือช่วงเวลาอันสำคัญของคุณได้มาถึง
แล้ว ณ บัดนี้

อนึ่ง สำหรับบรรดาท่านที่อยู่ต่างรัฐ ฯ ผู้ประสงค์จะขอให้ช่วยเฉลยปัญหาภาษาอังกฤษในประการใด ๆ ก็ตาม ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการตอบและให้คำปรึกษานั้น ขอให้เป็นระหว่าง 15 – 18 น. PST จันทร์ถึงศุกร์
*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 58

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------
AT FIRST BLUSH: เดิมที หรือแต่หะแรกนั้น (วลีนี้เคยเป็นที่นิยมกันในสมัยก่อนแต่ใน
ปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าใดนัก ทำนองเดียวกันกับคำไทยที่ว่า “หะ
แรก” เหมือนกัน)
= When first seen; without careful study.
At first blush the offer looked good, but when we studied it carefully, we
found things we could not accept. คือ เดิมทีนั้น ข้อเสนอที่มีมาก็ดูว่าออกจะ
ดีอยู่หรอก แต่เมื่อทางเราได้ศึกษาพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้วเราก็เห็นได้
ว่ามีอยู่มากประเด็นที่เราไม่สามารถรับได้

AT FIRST GLANCE: หรือ AT FIRST SIGHT ในแวบแรก หรือเมื่อแรกพบนั้น
= When seen quickly for the first time; after a first quick look.
เช่น At first glance the problem seemed easy. คือ เมื่อมองอย่างผิวเผินแต่
แรกนั้นปัญหานั้นมันก็มองดูง่าย ๆ หรอก
หรือ Peter met Mary at a party, and it was love at first sight.
คือ ปีเตอร์กับแมรี่ไปเจอกันที่งานเลี้ยงแห่งหนึ่งและก็เป็นเรื่องรักเมื่อแรกพบ
กันเลยทีเดียว

AT FULL BLAST: อย่างสุดเหวี่ยง หรือสุดแรงเกิด
= At maximum power, or activity.
เช่น An orchestra playing at full blast generates tremendous sound.
คือ วงดุริยางค์ที่บรรเลงกัน อย่างสุดเหวี่ยงนั้นสร้างเสียงกึกก้องไปไกล
เลยทีเดียว
*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 57

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------

AT FAULT: ใช้ไม่ได้ เป็นฝ่ายผิด หรือเสื่อมเสียไป
= Responsible for a mistake, in the wrong.
เช่น My memory was at fault. คือ ความทรงจำของผมแย่แล้ว ใช้ไม่ได้เลย
หรือ The driver who did not stop at the red light was at fault. คือ คนขับรถ
ฝ่ายที่ไม่ได้หยุดจอดรอสัญญาณไฟแดงก่อนนั้นเป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุนั้น
หรือ When the engine would not start, the mechanic looked at all the parts
to find what was at fault. คือเมื่อเครื่องยนต์ไม่ยอมสตาร์ท ช่างเขาก็ตรวจ
ส่วนต่าง ๆ ไปทั่วเพื่อที่จะหาว่าอะไรมันเสีย

AT FIRST: ในตอนแรก คราวแรก เมื่อเริ่มแรก หรือเมื่อหะแรก
= In the beginning, at the start, initially.
เช่น At first the job looked good to Tom, but later it became tiresome.
คือ เมื่อเริ่มแรกนั้น ทอมเห็นว่างานนั้นมันก็ดีอยู่หรอก แต่ต่อมากลับรู้สึก
ว่ามันเป็นงานที่เหนื่อยหนักทีเดียว
หรือ The room was so noisy at first until Peter as the chairman called
the meeting to order. คือ ที่ห้องนั้นเต็มไปด้วยเสียงเจี๊ยวจ๊าวอึกทึกในตอนต้น
จนกระทั่งปีเตอร์ในฐานะเป็นประธานของกิจการได้เรียกผู้เข้าร่วมประชุมให้
อยู่ในระเบียบแล้วนั่นแหละ

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 56

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------
AT DEATH’S DOOR: ใกล้จะตาย หรือจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานแล้ว
= Very near death; dying.
เช่น Peter wanted to do something for Henry, his next-door friend, who
seemed to be at death’s door from his long and serious illness.
คือ ปีเตอร์อยากที่จะได้ทำอะไรสักอย่างให้เฮนรี่เพื่อนบ้านหลังถัดไปของ
เขา ผู้กำลังมีท่าว่าคงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแล้ว เพราะป่วยหนักมานาน
มากแล้ว


AT EASE: พักได้ หรือทำตัวได้ตามสบาย หรือปล่อยว่างได้แล้ว
= To be comfortable and unworried; relaxed.
เช่น You can’t feel at ease with a toothache. คือเรา จะสบายอยู่ได้
อยู่ได้อย่างไรเมื่อกำลังปวดฟัน
หรือ Peter put Mary at ease during the thunderstorm by reading her
stories. คือปีเตอร์ช่วยให้แมรี่ไม่ต้องมีกังวลในระหว่างที่มีพายุฟ้าคะนอง
ด้วยการอ่านนิยายต่าง ๆ ให้หล่อนฟัง
หรือ “Finish the work at your ease,” Peter said to Tom
คือ ปีเตอร์กล่าวกับทอมว่า “ทำงานให้เสร็จได้ตามสบายไม่ต้องรีบร้อน

อนึ่ง At ease เป็นศัพท์ทหารซึ่งผู้บังคับบัญชาจะใช้สั่งลูกแถวให้อยู่ในท่า
พักได้ เพราะฉะนั้น At ease ก็เป็นคำสั่งว่า “พักได้”

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 55

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------
AT CROSS PURPOSES: พูดกันคนละเรื่อง ว่ากันคนละทาง …ไปไหนมา สามวา…..
= With opposing meanings or aims; a misunderstanding as to each other’s
purposes.
เช่น Tom’s parents acted at cross purposes in advising him; his father
wanted him to become a doctor; but his mother wanted him to become
a minister. คือ พ่อและแม่ของทอมนั้นต่างแนะกันคนละทาง ฝ่ายพ่ออยาก
ให้เขาเป็นหมอยา ส่วนแม่เขาก็ต้องการให้เขาเป็นบาดหลวงไปเสียอีก
หรือ We are at cross purposes; I am talking about astronomy, you are
talking about astrology. คือ เราต่างว่ากันไปคนละทางเสียแล้ว คือ ฉันกำลัง
ว่าถึงเรื่องดาราศาสตร์ แต่เธอกลับไปว่าเรื่องโหราศาสตร์เสียนี่

AT THE CROSS ROADS: มาถึงทางสองแพ่ง ช่วงสำคัญในชีวิตที่จะไปดีหรือชั่ว
= At a decisive point in one’s life, career, etc.
เช่น Our business is at the cross roads; if this deal succeeds our future is
assured, if not we shall be bankrupt. คือ กิจการของเรา จะดังหรือจะพังก็อยู่
ตรงนี้แหละ คือถ้าเรื่องนี้สำเร็จอนาคตของเราก็มั่นคง แต่ไม่งั้นเราก็คงต้อง
ล้มละลาย

ท่านที่สนใจติดตามคอลัมน์นี้มาตั้งแต่ต้นก็คงเข้าใจอยู่แล้วว่า การแนะนำ
สำนวนโวหารอังกฤษอเมริกันในรายการนี้ เรียงไปตามตัวอักษร และขณะนี้กำลังอยู่
ในอักษร A ถัดไปก็จะเป็นอักษร B, C, etc., etc. เรื่อยไป

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 54

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------

AT ARM’S LENGTH: วลีนี้แปลตรง ๆ ได้ว่า “ให้ห่างไว้สุดแขนเหยียด” ซึ่งหมาย
ความว่าคบหาสมาคมกันห่าง ๆ ไม่ให้ใกล้ชิดสนิทสนมด้วยนัก
= At a distance, not friendly or intimate
เช่น Mary knows that Peter apparently keeps Tom at arm’s length,
which is quite understandable because Tom is his employee.
คือ แมรี่รู้ว่าปีเตอร์นั้นเห็นได้ชัดว่ากับทอมนั้นเขาคบหาสมาคมด้วย
เพียงห่าง ๆ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ทีเดียวเพราะทอมเป็นลูกจ้างของ
เขา หรือ Tom is the kind of person you pity but want to keep
at arm’s length. คือ ทอมนั้นเป็นคนชนิดที่คุณเมตตาสงสารแต่ก็
ไม่ใกล้ชิดสนิทสนมด้วยมากนัก

AT BAY: ต้อนเข้ามุม ให้จนตรอก หรือทำให้หมดทางออก
= In a place where you can no longer run away; unable to go
further, or cornered.
เช่น The bear kept the hunters at bay. คือ เจ้าหมีนั้นต้อนพวก
นักล่าสัตว์เข้าจนมุมไปไหนไม่ได้เสียแล้ว
หรือ Tom was trying to keep his creditors at bay.
คือ ทอมได้พยายามที่จะไม่ให้พวกเจ้าหนี้ของเขาทำอะไรกับ
เขาได้

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 53

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------

AT ALL EVENTS/IN ANY EVENT: ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร อะไรจะเกิดขึ้นก็
ก็ตาม หรือจะอย่างไรก็ตาม
= Whatever happens; in any case.
เช่น Peter has decided that at all events he wants Mary to accompany him
on the trip to Europe next month. คือ ปีเตอร์ได้ตกลงใจแล้วว่า อะไรจะเกิด
ขึ้นก็ตาม เขาต้องการให้แมรี่ร่วมเดินทางกับเขาไปยุโรปในเดือนหน้าให้ได้
หรือ เช่น In any event, the worst that Mary can do is to say “no.”
คือ จะอย่างไรก็ตาม เรื่องที่แย่สุดซึ่งแมรี่จะทำได้ก็เพียงที่จะตอบว่า “ไม่ไป”
เท่านั้นเอง

AT ANY RATE: ถึงอย่างไรก็ดี ถึงกระนั้น (ความหมายนี้คล้ายวลีข้างต้นซึ่งมุ่งถึง
เหตุการณ์เป็นเป้าหมายมากกว่า)
= Anyhow, in spite of this.
เช่น “This is one part of the job done at any rate,” said Tom.
คือ ทอมกล่าวว่า “ถึงอย่างไรก็ดี ได้ทำงานเสร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนี่น๊ะ”
หรือ To the man who wanted to buy his car, Peter said: “It isn’t much
of a car but at any rate it is not expensive.” คือ ปีเตอร์กล่าวกับคนที่มาจะ
ซื้อรถของเขาว่า “รถคันนี้ออกจะสับปะรังเคอยู่สักหน่อยแต่ถึงกระนั้น
ราคามันก็ไม่แพงเลย”

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 52

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
เมื่อต้องพูดภาษาของชาติอื่น ปัญหาของเรามักจะอยู่ที่เสียงพูด หรือ “สำเนียง” ประการหนึ่ง และการผูกประโยคให้เป็นคำพูดตามต้องการ ซึ่งอาจเรียกได้ว่า “สำนวน” อีกประการหนึ่ง

แทนที่จะผูกคำขึ้นมาให้เป็นประโยคใหม่ ถ้าเราสามารถพูดตามสำนวนที่เจ้าของภาษานั้นเขาใช้กันอยู่คุ้นหูแล้วถึงแม้ว่าสำเนียงของเราอาจยังแปร่งสำหรับเขา แต่ผู้ฟังก็จะสามารถเข้าใจเราได้ง่าย ๆ ทำให้การติดต่อพูดจากันเป็นไปอย่างราบรื่นรวดเร็ว และฝ่ายเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น คอลัมน์นี้จึงแนะนำคำพูดในลักษณะประโยค หรือวลี ซึ่งอาจให้ประโยชน์เฉพาะหน้าแก่ท่านที่สนใจได้พอสมควร

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 51

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-------------------------------------------------------------
AS SUCH: ในเมื่อเป็นเช่นนั้น อย่างเช่นนั้น
= As being what is indicated; in itself or in themselves.
เช่น John is an officer of the law, as such, he is entitled to respect.
คือ จอห์นเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย ซึ่งเช่นนั้นเขาก็สมควรได้รับการ
นับหน้าถือตาพอสมควร
หรือ The position, as such, does not appeal to him, but the salary is a lure.
คือ ตำแหน่งหน้าที่การงานเช่นนั้นไม่ต้องใจเขาหรอก หากแต่เงินเดือนนั่น
ซีที่ล่อใจเขาไว้อยู่ได้

AS THE CASE MAY BE: ตามแต่กรณี หรือสุดแต่กรณี
สำนวนนี้ส่วนมากมักใช้กันในวงการกฎหมาย หรือเป็นคำกล่าวที่ต้องการ
ให้เรื่องราวนั้น ๆ มีน้ำหนัก
= Used when describing two or more possible alternatives; as will be
determined by the circumstances.
เช่น The people’s new government may or may not broadcast its first
communique tomorrow morning, as the case may be.
คือ รัฐบาลชุดใหม่ของประชาชนอาจนำแถลงการณ์ฉบับแรกออกอากาศ
ในวันพรุ่งนี้เช้าหรือไม่ย่อมสุดแต่กรณี
หรือ Traffic violators shall be punished by a fine, imprisonment or both,
as the case may be.
คือ ผู้กระทำความผิดกฎหมายการจราจรนั้นจะต้องโทษด้วยการเสียค่าปรับ
หรือจำคุก หรือทั้งปรับและจำ ตามแต่กรณี

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 49

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-------------------------------------------------------------
AS ONE MAN: ผนึกกำลังกัน หรือพร้อมใจกันเป็นเอกฉันท์
= In unison; unanimously.
เช่น The whole class voted as one man against morning prayers.
คือ นักเรียนทั้งชั้นได้พร้อมใจกันเป็นเอกฉันท์หรือเสียงเดียวกันคัดค้านการ
สวดมนตร์เช้า
หรือ The whole country rose as man man to overthrow the so-called
tyrants’ government. คือประชาชนทั้งประเทศลุกขี้นฮือผนึกกำลังกันโค่น
รัฐบาลซึ่งเรียกกันว่าเป็นพวกทรราชย์
โปรดสังเกตคำว่า “so-called” ซึ่งหมายความว่า “ที่เขาเรียกกันว่า”
หรือ “ที่ใคร ๆ พากันเรียกว่า” และมีความหมายไปในทางว่ามีความเชื่อกัน
ว่าเป็นเช่นนั้นโดยปราศจากหลักฐานยืนยันความแน่นอนหรือถูกต้องว่าต้อง
เป็นอย่างว่าเช่นนั้น คือจะเป็นความจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ชัด ตัวอย่างเช่น
“Where is your so-called best friend now?” คือถามว่า “ไอ้คนที่ลื้อเรียกว่า
เพื่อนดีที่สุดของลื้อคนนั้นน๊ะมันหมายไปอยู่ที่ไหนเล่า”

ช่วงนี้เป็นเทศกาลคริสต์มาสซึ่งมีความหมายสำหรับผู้คนกว่าครึ่งโลก
ทั้งที่นับถือคริสต์หรือไม่ก็ตาม และถือว่ามีวันสำคัญติดต่อเนื่องกันสามวันคือ
24 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวัน Christmas Eve (คริสต์มาสอีฟ) หรือวันสุกดิบ
25 ธ.ค เป็น Christmas Day (วันคริสต์มาส)
26 ธ.ค. เป็น Boxing Day (วันบ็อกซิ่งเดย์) ซึ่งผู้เขียนรับรองว่าแม้แต่พวกฝรั่งก็น้อยคนนัก
ที่จะรู้ว่าวันนี้มีความหมายว่าอะไรหรือ?
Merry Christmas to You All.

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 48

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-------------------------------------------------------------
AS LONG AS or SO LONG AS: ตราบเท่าที่ ตราบใดที่ นานเท่าที่ หรือถ้าหากว่า
(เป็นอีกความหมายหนึ่งเพิ่มขึ้นไปจากที่จะจำกัดอยู่เพียงเรื่องระยะความยาว
เท่านั้น)
= Provided that; seeing that; or since…..
เช่น As long as it does not rain, we can play. คือ ตราบใดที่ฝนไม่ตก
เราก็ยังเล่นกันได้
หรือ You can stay here, so long as you behave.
คือ เธอจะพักอยู่ที่นี่ก็ได้ ถ้าหากว่าเธอประพฤติตัวดี


AS OF: นับตั้งแต่วันหรือเวลาใดเป็นต้นไป บางครั้งใช้คำว่า As from ก็มี
= Indicating the time or date from which something starts.
เช่น “As of next Monday, you can use my office,” Peter said to Tom.
คือ ปีเตอร์พูดกับทอมว่า “นับตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปแล้วคุณจะ
เข้าใช้ห้องทำงานของผมก็ได้”
หรือ We shall have a new address as from June 16.
คือ เราจะใช้ตำบลที่อยู่ใหม่เริ่มตั้งแต่ วันที่ 16 มิถุนา เป็นต้นไป

******

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 47

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-------------------------------------------------------------

AS IT WERE: ยังกับว่า ดังประหนึ่งว่า หรือเปรียบได้เสมือนว่า
= As it might be said to be; in a way -- in order to make what you are saying
sound less definite (used to comment on the speaker’s own choice of words
which may give only an approximate meaning).
วลีนี้ออกจะดูแปลกที่ตามปกติแล้วเราจะต้องกล่าวว่าผิดไวยากรณ์ เพราะคำว่า
it แล้วจะต้องเป็น it is หรือ it was ตามที่เราได้ร่ำเรียนกันมา แต่ในกรณีนี้เป็น
สำนวนซึ่งมีสิทธิที่จะผิดไวยากรณ์ดังได้เคยชี้แจงมาก่อนแล้ว
วลีนี้ใช้ในความหมายเช่น I didn’t, as it were, understand the question.
แปลว่า เหมือนกะว่าผมยังไม่ค่อยจะเข้าใจคำถามเท่าไหร่นัก
หรือดังในประโยคตัวอย่างว่า She seemed very relaxed -- in her natural setting
as it were. แปลได้ว่า สาวเจ้าทอดอารมณ์ดังประหนึ่งว่าเป็นตามธรรมชาติของ
เธอเองฉะนั้นแหละ
ให้ตัวอย่างอีกประโยคหนึ่งซึ่งอาจช่วยให้คำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น
Tom had been watching the water rising for two hours -- preparing to meet
his destiny, as it were, before help arrived. แปลว่า ทอมเขาจ้องดูระดับน้ำซึ่ง
กำลังเอ่อขึ้นมาเรื่อย ๆ สองชั่วโมงแล้ว ประหนึ่งว่าเขาพร้อมที่จะเผชิญชะตา
กรรมก่อนที่จะมีใครมาช่วยเหลือจริงจังเพื่อจะได้รอดชีวิตอยู่ต่อไปได้

*****

47

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 46

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-------------------------------------------------------------

AS IS: อย่างที่เป็นอยู่เดิม หรือในสภาพที่เป็นอยู่ขณะนี้ คือไม่มีการตบแต่งเพิ่มเติมด้วย
ประการใด ๆ ทั้งสิ้น
= Just as it is; without any changes; in whatever condition something
happens to be when offered, esp. if damaged.
เช่น Tom bought the table as is. คือ ทอมได้ซื้อโต๊ะตัวนั้นมาในสภาพที่
เป็นอยู่หรือเห็นอยู่นี่แหละ (คือโต๊ะนั้นไม่ใช่ของใหม่และไม่เคยมีการซ่อม
แซมหรือตบแต่งให้ดูดีขึ้นเลย)
หรือ Wanting to get rid of his old car that always acted up, Peter tried to
sell it in as is condition for only two grand, which was dirt cheap.
คือ ปีเตอร์อยากโละรถคันเก่าของเขาที่ชอบรวนอยู่เสมอให้พ้นหูพ้น
ตาไปเสียที เขาก็เลยพยายามขายมันไปอย่างที่มันเป็นอย่างนั้นโดยไม่ยอม
ตบแต่งซ่อมแซมในราคาเพียงสองพันเหรียญซึ่งถือว่าถูกเหลือแสนทีเดียว

โปรดสังเกตว่าข้อความในภาษาอังกฤษประโยคข้างต้นนี้มีคำที่น่าสนใจอยู่
หลายคำ คือ
Acted up (To act up) แปลว่า ตีรวน หรือทำเรื่องยุ่งยาก ซึ่งคำนี้เป็นสำนวน
ที่เคยแนะนำไปแล้ว
Two grand แปลว่าสองพันดอลลาร์ ซึ่งคำว่า Grand นี้ ชาวอเมริกันชอบพูด
ติดปากเพราะพวกเขานิยมใช้คำพูดที่สั้น ๆ มากกว่าคำว่า “ดอลลาร์” ซึ่งมีถึง
สองพยางค์ และนอกจากคำว่า Grand แล้วยังมีคำว่า Bucks ซึ่งหมายถึงเงิน
ดอลลาร์เหมือนกัน และเมื่อใช้คำว่า Grand ไม่ต้องเติม s เป็นพหุพจน์ แต่
คำว่า Bucks ต้องมีการเติม s เมื่อเป็นพหูพจน์

46 *****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 45

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-------------------------------------------------------------

AS FATE (LUCK) WOULD HAVE IT: ตามแต่บุญกรรม หรือไปตามดวงไม่ว่าจะดีหรือ
ร้าย แต่ส่วนมากแล้วมักจะใช้ในความหมายว่าเป็นโชคดี
= A s it happened; by chance; luckily or unluckily, fortunately.
เช่น As luck would have it, no one was in the building when the explosion
occurred. คือ โชคดีที่ไม่มีใครอยู่ในอาคารนั้นเมื่อตอนเกิดระเบิดขึ้น
หรือ Peter told Mary that as fate would have it he took another flight from
New York instead of the one that went down. คือ ปีเตอร์บอกแมรี่ว่า ดวงเขายังดี
ที่เขาบินจากนิวยอร์คด้วยเครื่องอีกลำหนึ่งแทนที่จะเป็นลำที่ตกนั้น

AS IF; AS THOUGH: ดูเหมือนกับว่า ราวกับว่า
= With the appearance of; apparently.
คือ Peter behaved as if nothing had happened. คือ ปีเตอร์ทำท่าราวกับว่าไม่มี
อะไรเกิดขึ้นนี่นา
หรือ As if unsure of where she was, Mary hesitated and looked around.
คือ เหมือนกับว่าไม่แต่ใจว่ากำลังตกอยู่ที่ไหน แมรี่ก็ลังเลใจและหันมองไป
รอบ ๆ ตัว

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 44

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-------------------------------------------------------------
AS FAR AS IT GOES: ก็แค่นั้น หรือเพียงแค่นั้นเอง
= To a limited extent, usually less than desirable.
เช่น Tom’s advertising campaign is a good one as far as it goes, but there
are several points he’s forgotten to consider. คือ การรณรงค์ด้านโฆษณาของ
ทอมนั้นก็ดีอยู่เพียงแค่นั้นเอง เพราะยังมีอีกหลายประเด็นที่เขาลืมนึกถึง

AS FAR AS I AM CONCERNED: เท่าที่จะเกี่ยวกับผม หรือสำหรับผมแล้ว
= In the way, or to the extent, that somebody or something is involved or
affected. เช่น As far as I am concerned, you can do what you like.
คือ สำหรับอั๊วแล้ว ลื้อจะทำอะไรก็ตามใจ
อนึ่ง คำว่าฉัน หรือ “I” ในวลีนี้นั้น ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นรูปอื่นเช่น
You, We, They ความหมายของวลีก็ยังคงเดิม ตัวอย่างเช่น
The rise in interest rates will be disastrous as far as small firms
are concerned. คืออัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นไปนั้นย่อมจะเป็นอันตรายใหญ่
หลวงสำหรับกิจการค้าขนาดเล็ก ๆ

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 43

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-------------------------------------------------------------
AS EVERY SCHOOLBOY KNOWS: เด็ก ๆ มันยังรู้เลย (เป็นสำนวนที่ใช้ในกรณีที่
คล้ายกับที่เราพูดว่า เด็กอมมือยังรู้ว่าอะไรเป็นอะไร หรือที่ว่า “เค้ารู้กันมา
นานแล้วละลุง”)
= Elementary; basic knowledge (often used condescendingly or as a put-down.)
เช่น As every schoolboy knows, two plus two makes four.
คือ แม้แต่เด็กอมมือมันยังรู้ว่า สองบวกสองก็ต้องเป็นสี่
หรือ As every schoolboy knows, what goes up must come down.
คือ เด็ก ๆ ยังรู้เลยว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีขึ้นแล้วก็ต้องมีตก

AS FAR AS: ตราบเท่า ตราบจนถึง หรือเพียงแต่ระยะหนึ่ง
= To the place mentioned, but no further.
เช่น I’ll be on the train with you as far as Nakorn Sawan.
(i.e. I won’t go all the way with you to Chiang Mai.) คือ ฉันจะ
นั่งรถไฟไปกับคุณถึงนครสวรรค์เท่านั้น (คือ จะไม่เลยไปจนถึง
เชียงใหม่)
หรือ Kelvin’s parents supported him as far as they could.
คือ พ่อแม่ของเคลวินอุปการะเกื้อหนุนเขาตราบเท่าที่จะทำได้
หรืออาจเปลี่ยนตัวนำไปเป็น So far as ซี่งก็ยังมีความหมายเช่นเดิม
เช่น Tom said that so far as he knew Peter won’t be back to his
office this afternoon.

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 42

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
---------------------------------------------------------

AS AGAINST: ตรงข้ามกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือผิดไปจากเรื่องที่คาดไว้
= In contrast with something.
เช่น We had twelve hours of sunshine yesterday, as against
a forecast of continuous rain.
คือ เมื่อวานนี้เรามีแดดออกตั้งครึ่งวันทั้ง ๆ ที่พยากรณ์อากาศ
บอกว่าจะมีฝนพรำทั้งวันเลย

AS AND WHEN: ต่อเมื่อถึงเวลาแล้ว หรือเมื่อพร้อมแล้ว
= Refer to an uncertain future even or action; or when
possible; eventually.
เช่น We’ll decide on our team as and when we qualify
for the competition. คือ เราจะตัดสินใจเรื่องการจัดทีมของ
ต่อเมื่อเรามีสิทธิที่จะเข้าร่วมการแข่งขันแน่นอนแล้ว
หรือ I’ll tell you more as and when I can.
คือ ผมจะแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติมเมื่อพร้อมแล้วสำหรับผม
ที่จะทำได้

สำหรับท่านที่โทร ฯ ถามไปเรื่องการจัดกลุ่มเพื่อแนะนำภาษาอังกฤษ ฯลฯ นั้น
ขอเรียนว่าขัดข้องด้วยเวลา แต่พร้อมที่จะตอบข้อถามเท่าที่โอกาสและความสามารถทำได้เสมอ
*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 41

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
---------------------------------------------------------
AS A MATTER OF FACT: โดยแท้จริงแล้ว หรือในอันที่จริงแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
จะใช้เพื่อเน้นคำพูดที่เกี่ยวข้อง
= In reality; to tell the truth (used for emphasis)
เช่น As a matter of fact, Peter and Mary grew up together in the same
neighborhood. คือ ในอันที่จริงแล้ว ปีเตอร์กับแมรี่เติบโตมาด้วยกันและ
ในถิ่นเดียวกันเลยทีเดียว หรือว่า Peter told Mary that he knew the
season had already begun and, as a matter of fact, he was planning to
make a suggestion.
คือ ปีเตอร์บอกแมรี่ว่าเขารู้ที่ระยะนี้เป็นฤดูการพักผ่อนซึ่งได้เริ่มต้นไป
แล้ว และในอันที่จริงนั้น เขาก็กำลังจะเสนอว่าทำอะไรดี

AS A (GENERAL) RULE: ตามปรกติแล้ว หรือโดยทั่วไปแล้ว
= Usually; in most cases.
เช่น As a rule, Peter is home by nine.
คือ ตามปรกติแล้วปีเตอร์ก็ถึงบ้านเมื่อได้สามทุ่มเสมอ

การแนะนำสำนวนอังกฤษอเมริกันขณะนี้ยังอยู่ในอักษร “A” แล้วหลัง
จากนั้นก็จะเป็นอักษรอื่น ๆ ถัดไปตามลำดับ และเป็นครั้งคราวจะมีคำ “ฮิต” แทรก
ขึ้นมาบ้างเพื่อประโยชน์เฉพาะหน้าของทุกท่านที่สนใจติดตามอีกด้วย

*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 40

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
--------------------------------------------------------------
ARMED TO THE TEETH: มีอาวุธติดตัวเต็มอัตราออกศึก
= Fully armed; exceedingly well armed.
เช่น The First Army paratroopers were armed to the teeth when deployed
in the Northeast. คือ กองพลร่มของทัพหนึ่งติดอาวุธเต็มอัตราศึกตอนที่ถูก
ส่งไปปฏิบัติการในภาคอีสาน

AROUND THE CLOCK: ทำการตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือทำทั้งกลางวันและกลางคืนไม่
มีการหยุดพัก
= All day and all night; for 24 hours a day continuously.
เช่น Most gas stations in Thailand are open around the clock.
คือ ในเมืองไทยนั้นปั๊มน้ำมันส่วนมากเปิดบริการทั้งกลางวันและกลางคืน
หรือ An around-the-clock operation of our business will increase our
overhead expenses substantially. คือ การที่กิจการของเราเปิดทำการตลอด
๒๔ ชั่วโมงกันเลยนี้ย่อมจะทำให้ค่าโสหุ้ยต้องเพิ่มขึ้นไปเป็นอย่างหนัก

AS ……………..AS: ใช้ในความหมายเพื่อการเปรียบเทียบเป็นส่วนใหญ่
= In order to make a comparison.
เช่น Tom is as tall as Peter. คือ ทอมสูง พอ ๆ กันกับปีเตอร์
หรือ Please run as fast as you can. คือ ขอให้คุณวิ่งเร็วที่สุดที่จะทำได้
อนึ่ง ในปัจจุบันนี้ ชาวอเมริกันชอบเขียนคำว่า ASAP ซึ่งเป็นคำย่อมา
จากคำว่า as soon as possible ในความหมายว่า ขอให้ช่วยจัดการเร็วที่
สุดเท่าที่พึงกระทำได้
*******

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 39

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
--------------------------------------------------------------
พักจากการเสนอสำนวนอเมริกันซึ่งเรียงตามตัวอักษรมากล่าวถึง “คำฮิต” หรือคำที่เจ้าของภาษาเขากำลังพูดกันอยู่คล่องปากปัจจุบันนี้ทำนองเดียวกับภาษาไทยซึ่งมีคำว่า “อย่างว่า” หรือ “แบบว่า” ฯลฯ ดังนั้นในโอกาสนี้ขอเสนอ –

YOU KNOW WHAT I MEAN หรือ IF YOU KNOW WHAT I MEAN
ซึ่งแปลตรงตัวว่า “คุณคงเข้าใจอยู่แล้วนั่นแหละ หรือ ถ้าคุณจะเข้าใจอย่างที่ฉันกำลังพูดอยู่”
ตัวอย่างเช่น

I don’t think I can take Japanese Sashimi which is so slimy, and …. you know what I mean. คือ ฉันไม่คิดว่าจะกินปลาดิบแบบญี่ปุ่นได้เพราะมันเหลว ๆ ลื่น ๆ …อย่างที่คุณคงเข้าใจได้อยู่เองแล้วนั่นแหละ

การใช้วลีส่วนนี้จะช่วยให้ผู้พูดสบายปากได้โดยที่ไม่ต้องสรรหาถ้อยคำมาอธิบายเรื่องราวให้ยืดยาวเยิ่นเย้ออันเป็นการที่ต้องใช้ทั้งสมองและฝีปากให้ลำบากมากเรื่องขึ้นไปอีกเปล่า ๆ เพราะฉะนั้นวลีนี้จึงเป็นที่ใช้กันอย่างคล่องปากในสังคมทุกระดับของคนอเมริกันอยู่ในปัจจุบันนี้

ดังนั้น สำหรับพวกเราคนไทยซึ่งยังไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษอเมริกันได้ถนัดปากสักเท่าไหร่ก็น่าหัดใช้สำนวนนี้ซึ่งคงจะช่วยการสนทนาในภาษาอเมริกันให้สะดวกปากขึ้นอีกได้พอสมควร
*****

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 38

AROUND THE CORNER: อยู่ใกล้ ๆ นี่เอง ในกรณีที่พูดถึงสถานที่ หรือถ้าเป็นเรื่อง
กาลเวลาก็หมายความว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเหตุการณ์นั้น ใกล้เข้ามาแล้ว
= Close by; near at hand; or alternatively soon to come or happen.
เช่น Peter said to Mary, “Let’s eat out tonight. There is a good Thai
restaurant just around the corner.
คือ ปีเตอร์บอกแมรี่ว่า “ค่ำนี้เราออกไปกินนอกบ้านกันน๊ะ มีร้านอาหาร
ไทยอร่อย ๆ อยู่ใกล้ ๆ เรานี่เอง
หรือในความหมายที่ว่าเหตุการณ์หนึ่งใดใกล้จะมาถึงแล้วในตัวอย่าง
ประโยคที่ว่า Peter is secretly planning a surprise party for Mary as her
birthday is around the corner. คือปีเตอร์แอบวางแผนจัดปารตี้ให้แมรี่
ตื่นเต้นเล่นเพราะวันเกิดของหล่อนใกล้จะมาถึงอยู่เร็ว ๆ นี้แล้ว

สำนวนนี้เป็นที่นิยมกันมากในหมู่คนอเมริกัน และถ้าจะเน้นให้มันหยด
เข้าไปอีกจะเติมคำว่า Right นำหน้าให้เป็นว่า Right around the corner ให้หมาย
ความว่า ใกล้จะมาถึงอยู่รอมร่อแล้ว ก็ยังไหว