สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 38

AROUND THE CORNER: อยู่ใกล้ ๆ นี่เอง ในกรณีที่พูดถึงสถานที่ หรือถ้าเป็นเรื่อง
กาลเวลาก็หมายความว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเหตุการณ์นั้น ใกล้เข้ามาแล้ว
= Close by; near at hand; or alternatively soon to come or happen.
เช่น Peter said to Mary, “Let’s eat out tonight. There is a good Thai
restaurant just around the corner.
คือ ปีเตอร์บอกแมรี่ว่า “ค่ำนี้เราออกไปกินนอกบ้านกันน๊ะ มีร้านอาหาร
ไทยอร่อย ๆ อยู่ใกล้ ๆ เรานี่เอง
หรือในความหมายที่ว่าเหตุการณ์หนึ่งใดใกล้จะมาถึงแล้วในตัวอย่าง
ประโยคที่ว่า Peter is secretly planning a surprise party for Mary as her
birthday is around the corner. คือปีเตอร์แอบวางแผนจัดปารตี้ให้แมรี่
ตื่นเต้นเล่นเพราะวันเกิดของหล่อนใกล้จะมาถึงอยู่เร็ว ๆ นี้แล้ว

สำนวนนี้เป็นที่นิยมกันมากในหมู่คนอเมริกัน และถ้าจะเน้นให้มันหยด
เข้าไปอีกจะเติมคำว่า Right นำหน้าให้เป็นว่า Right around the corner ให้หมาย
ความว่า ใกล้จะมาถึงอยู่รอมร่อแล้ว ก็ยังไหว

No comments:

Post a Comment