สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 71

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT ODDS: มีปัญหาขัดแย้งกันอยู่ หรือไม่ลงรอยกันนัก
= Be disagreeing or quarreling with somebody about something.
เช่น John and Jane were married a week after they met, and soon found themselves at odds about religion.
คือ จอห์นและแจนแต่งงานกันหลังจากที่ได้พบกันแล้วเพียงสัปดาห์เดียวและไม่ทันไรก็ปรากฎว่ามีปัญหาจัดแย้งกันทางด้านศาสนาเสียแล้ว
หรือ He is also at odds with his father over politics. คือ เขายังไม่ลงรอยกับพ่อของเขาเองในเรื่องการเมืองอีกด้วย

ขอให้สังเกตว่า สำนวนภาษาอังกฤษอเมริกันคำนี้ ถ้าจะต่อท้ายด้วยบุคคลก็จะเป็นว่า at odds with somebody แต่ถ้าต่อท้ายว่าเป็นเรื่องอะไรก็จะเป็นว่า at odds about or over something. อนึ่ง สำนวนนี้ยังค่อนข้างมีความหมายคล้ายกับวลีที่ผ่านไปแล้วที่ว่า at loggerheads with แต่สำนวนนี้ควรจะใช้ในความหมายว่ามีความขัดแย้งที่ไม่สู้จะหนักหนาเท่าใดนัก

AT ONCE: ฉับพลันทันที ในทันทีนี้เลย หรือเดี๋ยวนี้เลย
= Immediately; right away or without delay.
เช่น Put a burning match to a piece of paper, and it will begin burning at once. คือ เอาไม้ขีดที่จุดติดไฟแล้วไปจ่อเข้ากันกระดาษ มันก็ติดลุกเป็นไฟได้ทันที
หรือ Come here at once. คือ มานี่เดี๋ยวนี้

*******

No comments:

Post a Comment