สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 85

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------

(ในชุดอักษร A )
AT THE MERCY OF: อยู่ที่ความเมตตาหรืออารมณ์ของใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
= In the power of somebody or something; or under the control of somebody or something.
เช่น The ship was at the mercy of the storm. คือ เรือลำนั้นจะไปรอดหรือไม่ก็สุดแต่ว่าพายุมันจะรุนแรงร้ายกาจสักเพียงใด
หรือ The prisoners of war decided that it would be better for them to put themselves at the mercy of the enemy’s commander. คือ พวกเชลยศึกได้ตกลงกันที่จะยอมปล่อยให้ชะตากรรมของพวกเขาขึ้นอยู่กับความเมตตาของแม่ทัพฝ่ายข้าศึกแต่ถ่ายเดียวเท่านั้นเอง

AT THE OUTSIDE: เป็นอย่างมากที่สุด หรือได้อย่างมากที่สุด
= At the most; estimated or calculated as the highest possible figure.
เช่น This room is large enough for 50 people at the outside. คือ ห้องนี้ใหญ่พอที่จะจุคนได้ 50 คนเป็นอย่างมากที่สุด
หรือ As a waitress Julie can earn $ 200 a week at the outside. คือ ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหาร จูลี่ทำรายได้อย่างสูงที่สุดก็เพียงสัปดาห์ละ 200 ดอลล่าร์เท่านั้นเอง

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Maybe the problem with loneliness is that we think we’re the only ones suffering from it.
เรามักคิดว่า คงเป็นแต่เราเท่านั้นที่มีปัญหาต้องว้าเหว่อ้างว้างอยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ๋ยเช่นนี้

*****

No comments:

Post a Comment