สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 46

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-------------------------------------------------------------

AS IS: อย่างที่เป็นอยู่เดิม หรือในสภาพที่เป็นอยู่ขณะนี้ คือไม่มีการตบแต่งเพิ่มเติมด้วย
ประการใด ๆ ทั้งสิ้น
= Just as it is; without any changes; in whatever condition something
happens to be when offered, esp. if damaged.
เช่น Tom bought the table as is. คือ ทอมได้ซื้อโต๊ะตัวนั้นมาในสภาพที่
เป็นอยู่หรือเห็นอยู่นี่แหละ (คือโต๊ะนั้นไม่ใช่ของใหม่และไม่เคยมีการซ่อม
แซมหรือตบแต่งให้ดูดีขึ้นเลย)
หรือ Wanting to get rid of his old car that always acted up, Peter tried to
sell it in as is condition for only two grand, which was dirt cheap.
คือ ปีเตอร์อยากโละรถคันเก่าของเขาที่ชอบรวนอยู่เสมอให้พ้นหูพ้น
ตาไปเสียที เขาก็เลยพยายามขายมันไปอย่างที่มันเป็นอย่างนั้นโดยไม่ยอม
ตบแต่งซ่อมแซมในราคาเพียงสองพันเหรียญซึ่งถือว่าถูกเหลือแสนทีเดียว

โปรดสังเกตว่าข้อความในภาษาอังกฤษประโยคข้างต้นนี้มีคำที่น่าสนใจอยู่
หลายคำ คือ
Acted up (To act up) แปลว่า ตีรวน หรือทำเรื่องยุ่งยาก ซึ่งคำนี้เป็นสำนวน
ที่เคยแนะนำไปแล้ว
Two grand แปลว่าสองพันดอลลาร์ ซึ่งคำว่า Grand นี้ ชาวอเมริกันชอบพูด
ติดปากเพราะพวกเขานิยมใช้คำพูดที่สั้น ๆ มากกว่าคำว่า “ดอลลาร์” ซึ่งมีถึง
สองพยางค์ และนอกจากคำว่า Grand แล้วยังมีคำว่า Bucks ซึ่งหมายถึงเงิน
ดอลลาร์เหมือนกัน และเมื่อใช้คำว่า Grand ไม่ต้องเติม s เป็นพหุพจน์ แต่
คำว่า Bucks ต้องมีการเติม s เมื่อเป็นพหูพจน์

46 *****

No comments:

Post a Comment