สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 59

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------
AT FULL STRETCH: อย่างสุดความสามารถ หรือปล่อยสุดฝีมือ
= To the limit of one’s ability.
เช่น Working at full stretch is always one of Peter’s attributes.
คือ การทำงาน อย่างสุดฝีมือหรือถวายหัวนั้นเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของ
ปีเตอร์เค้าละ

AT HALF COCK: เมื่อยังไม่พร้อม เมื่อยังตระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไม่เรียบร้อย
= Start before preparations are complete.
เช่น John’s show goes off at half cock. คืออีตาจอห์นออกโรงไปทั้ง ๆ ที่อะไร ๆ
ก็ยังไม่พร้อมเลย สำนวนภาษาอังกฤษวลีนี้เปรียบได้เสมือนเมื่อจะยิงปืนซึ่ง
เพียงแต่ขึ้นนกไปได้ครึ่งเดียวก็ปล่อยให้สับเปรี้ยงลงไปเสียแล้วทำให้เสียผลเสีย
กระสุนปืนไปเปล่า ๆ

AT HAND: อยู่ใกล้มือ อยู่แค่เอื้อม หรือจะมาถึงอยู่รอมร่อแล้ว
= Easy to reach, nearby or about to happen.
เช่น When Peter writes, he always keeps a dictionary at hand. คือเมื่อใดที่ปีเตอร์
ลงมือขีดเขียนอะไร เขาก็มักจะมีพจนานุกรมวางไว้ใกล้ ๆ มืออยู่เสมอไป
หรือ Your big moment now is at hand. คือช่วงเวลาอันสำคัญของคุณได้มาถึง
แล้ว ณ บัดนี้

อนึ่ง สำหรับบรรดาท่านที่อยู่ต่างรัฐ ฯ ผู้ประสงค์จะขอให้ช่วยเฉลยปัญหาภาษาอังกฤษในประการใด ๆ ก็ตาม ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการตอบและให้คำปรึกษานั้น ขอให้เป็นระหว่าง 15 – 18 น. PST จันทร์ถึงศุกร์
*****

No comments:

Post a Comment