สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 55

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------
AT CROSS PURPOSES: พูดกันคนละเรื่อง ว่ากันคนละทาง …ไปไหนมา สามวา…..
= With opposing meanings or aims; a misunderstanding as to each other’s
purposes.
เช่น Tom’s parents acted at cross purposes in advising him; his father
wanted him to become a doctor; but his mother wanted him to become
a minister. คือ พ่อและแม่ของทอมนั้นต่างแนะกันคนละทาง ฝ่ายพ่ออยาก
ให้เขาเป็นหมอยา ส่วนแม่เขาก็ต้องการให้เขาเป็นบาดหลวงไปเสียอีก
หรือ We are at cross purposes; I am talking about astronomy, you are
talking about astrology. คือ เราต่างว่ากันไปคนละทางเสียแล้ว คือ ฉันกำลัง
ว่าถึงเรื่องดาราศาสตร์ แต่เธอกลับไปว่าเรื่องโหราศาสตร์เสียนี่

AT THE CROSS ROADS: มาถึงทางสองแพ่ง ช่วงสำคัญในชีวิตที่จะไปดีหรือชั่ว
= At a decisive point in one’s life, career, etc.
เช่น Our business is at the cross roads; if this deal succeeds our future is
assured, if not we shall be bankrupt. คือ กิจการของเรา จะดังหรือจะพังก็อยู่
ตรงนี้แหละ คือถ้าเรื่องนี้สำเร็จอนาคตของเราก็มั่นคง แต่ไม่งั้นเราก็คงต้อง
ล้มละลาย

ท่านที่สนใจติดตามคอลัมน์นี้มาตั้งแต่ต้นก็คงเข้าใจอยู่แล้วว่า การแนะนำ
สำนวนโวหารอังกฤษอเมริกันในรายการนี้ เรียงไปตามตัวอักษร และขณะนี้กำลังอยู่
ในอักษร A ถัดไปก็จะเป็นอักษร B, C, etc., etc. เรื่อยไป

*****

No comments:

Post a Comment