สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 89

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------

(ในชุดอักษร A )

AT WORST: อย่างร้ายแรงที่สุด หรือถึงตอนที่แย่จริง ๆ
= If the worst happens; in a really bad situation.
เช่น At worst we’ll have to sell the house so as to settle our debts. อย่างแย่ที่สุด เราก็คงจะขายบ้ายของเราเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้สินของเราได้หรอกน่า
หรือ John was trying to comfort his wife, saying that their son would be expelled from school, at worst. คือ จอห์นพยายามปลอบใจเมียของเขาอยู่ว่า อย่างร้ายแรงที่สุดนั้น เจ้าลูกชายของเขาก็คงต้องโดนไล่ออกจากโรงเรียนแค่นั้นเอง

AVAIL ONESELF OF SOMETHING: ใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือใช้โอกาสที่มีมาให้เป็นประโยชน์
= Make use, or take advantage, of something.
เช่น You must avail yourself of every opportunity to speak English. คือ คุณจะต้องใช้ทุกโอกาสที่มีมาให้เป็นประโยชน์ในการหัดพูดภาษาอังกฤษให้ได้
หรือ Peter and Mary avail themselves of the theatre manager’s hospitality to hear a fine concert free of charge. คือ ปีเตอร์และแมรี่ได้ใช้โอกาสที่ผู้จัดการโรงละครเอื้อเฟื้อให้นั้นเข้าฟังคอนเสิร์ตโดยไม่ต้องเสียเงินเลยทีเดียว

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
สุภาษิตอังกฤษที่ใกล้เคียงกับของไทย ๆ เรา ก็มีเช่น
“A bird in hand is worth two in the bush.” ซึ่งแปลว่า “นกตัวเดียวอยู่ในกำมือแล้วย่อมมีค่ามากกว่าสองตัวที่ยังอยู่ในพุ้มไม้” ซึ่งควรจะใกล้เคียงกับสุภาษิตไทยที่ว่า “สองเบี้ยใกล้มือ”
*****

No comments:

Post a Comment