สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 58

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------
AT FIRST BLUSH: เดิมที หรือแต่หะแรกนั้น (วลีนี้เคยเป็นที่นิยมกันในสมัยก่อนแต่ใน
ปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าใดนัก ทำนองเดียวกันกับคำไทยที่ว่า “หะ
แรก” เหมือนกัน)
= When first seen; without careful study.
At first blush the offer looked good, but when we studied it carefully, we
found things we could not accept. คือ เดิมทีนั้น ข้อเสนอที่มีมาก็ดูว่าออกจะ
ดีอยู่หรอก แต่เมื่อทางเราได้ศึกษาพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้วเราก็เห็นได้
ว่ามีอยู่มากประเด็นที่เราไม่สามารถรับได้

AT FIRST GLANCE: หรือ AT FIRST SIGHT ในแวบแรก หรือเมื่อแรกพบนั้น
= When seen quickly for the first time; after a first quick look.
เช่น At first glance the problem seemed easy. คือ เมื่อมองอย่างผิวเผินแต่
แรกนั้นปัญหานั้นมันก็มองดูง่าย ๆ หรอก
หรือ Peter met Mary at a party, and it was love at first sight.
คือ ปีเตอร์กับแมรี่ไปเจอกันที่งานเลี้ยงแห่งหนึ่งและก็เป็นเรื่องรักเมื่อแรกพบ
กันเลยทีเดียว

AT FULL BLAST: อย่างสุดเหวี่ยง หรือสุดแรงเกิด
= At maximum power, or activity.
เช่น An orchestra playing at full blast generates tremendous sound.
คือ วงดุริยางค์ที่บรรเลงกัน อย่างสุดเหวี่ยงนั้นสร้างเสียงกึกก้องไปไกล
เลยทีเดียว
*****

No comments:

Post a Comment