สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 83

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------

(ในชุดอักษร A )
AT THE DROP OF A HAT: โดยด่วน รวดเร็วทันใจ ทำได้โดยพลันทันที
= Without delay; immediately or promptly.
เช่น You can’t expect me to move my home at the drop of a hat.
คือ เอ็งจะหวังให้กูย้ายบ้านได้ในทันทีทันใดนั้นไม่ได้หรอกโว้ย
หรือ If you need a baby sitter quickly, just call Susan because she
can come at the drop of a hat. คือ ถ้าเธอต้องการคนช่วยเลี้ยงเด็ก
ให้มาช่วยเธอได้เร็ว ๆ แล้ว ต้องเรียกซูซานเพราะเขาสามารถมาได้
อย่างรวดเร็วทันใจจริง ๆ
หรือ John is quarrelsome, and ready to fight at the drop of a hat.
คือ เจ้าจอห์นมันชอบทะเลาะกับใครต่อใครเสมอและพร้อมที่จะฟัด
กับมนุษย์หน้าอินทร์หน้าพรหมได้เมื่อใดก็เมื่อนั้น

……………………
“Happiness hides in life’s small details. If you are not looking, it becomes invisible. ”
“ความสุขของคนเรามักแฝงอยู่ที่สิ่งปลีกย่อยเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งถ้าไม่มองหาก็จะไม่แลเห็น”

*****

No comments:

Post a Comment