สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 39

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
--------------------------------------------------------------
พักจากการเสนอสำนวนอเมริกันซึ่งเรียงตามตัวอักษรมากล่าวถึง “คำฮิต” หรือคำที่เจ้าของภาษาเขากำลังพูดกันอยู่คล่องปากปัจจุบันนี้ทำนองเดียวกับภาษาไทยซึ่งมีคำว่า “อย่างว่า” หรือ “แบบว่า” ฯลฯ ดังนั้นในโอกาสนี้ขอเสนอ –

YOU KNOW WHAT I MEAN หรือ IF YOU KNOW WHAT I MEAN
ซึ่งแปลตรงตัวว่า “คุณคงเข้าใจอยู่แล้วนั่นแหละ หรือ ถ้าคุณจะเข้าใจอย่างที่ฉันกำลังพูดอยู่”
ตัวอย่างเช่น

I don’t think I can take Japanese Sashimi which is so slimy, and …. you know what I mean. คือ ฉันไม่คิดว่าจะกินปลาดิบแบบญี่ปุ่นได้เพราะมันเหลว ๆ ลื่น ๆ …อย่างที่คุณคงเข้าใจได้อยู่เองแล้วนั่นแหละ

การใช้วลีส่วนนี้จะช่วยให้ผู้พูดสบายปากได้โดยที่ไม่ต้องสรรหาถ้อยคำมาอธิบายเรื่องราวให้ยืดยาวเยิ่นเย้ออันเป็นการที่ต้องใช้ทั้งสมองและฝีปากให้ลำบากมากเรื่องขึ้นไปอีกเปล่า ๆ เพราะฉะนั้นวลีนี้จึงเป็นที่ใช้กันอย่างคล่องปากในสังคมทุกระดับของคนอเมริกันอยู่ในปัจจุบันนี้

ดังนั้น สำหรับพวกเราคนไทยซึ่งยังไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษอเมริกันได้ถนัดปากสักเท่าไหร่ก็น่าหัดใช้สำนวนนี้ซึ่งคงจะช่วยการสนทนาในภาษาอเมริกันให้สะดวกปากขึ้นอีกได้พอสมควร
*****

No comments:

Post a Comment