สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 52

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
เมื่อต้องพูดภาษาของชาติอื่น ปัญหาของเรามักจะอยู่ที่เสียงพูด หรือ “สำเนียง” ประการหนึ่ง และการผูกประโยคให้เป็นคำพูดตามต้องการ ซึ่งอาจเรียกได้ว่า “สำนวน” อีกประการหนึ่ง

แทนที่จะผูกคำขึ้นมาให้เป็นประโยคใหม่ ถ้าเราสามารถพูดตามสำนวนที่เจ้าของภาษานั้นเขาใช้กันอยู่คุ้นหูแล้วถึงแม้ว่าสำเนียงของเราอาจยังแปร่งสำหรับเขา แต่ผู้ฟังก็จะสามารถเข้าใจเราได้ง่าย ๆ ทำให้การติดต่อพูดจากันเป็นไปอย่างราบรื่นรวดเร็ว และฝ่ายเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น คอลัมน์นี้จึงแนะนำคำพูดในลักษณะประโยค หรือวลี ซึ่งอาจให้ประโยชน์เฉพาะหน้าแก่ท่านที่สนใจได้พอสมควร

No comments:

Post a Comment