สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 78

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )
AT SIXES AND SEVENS: กำลังอุตลุด วุ่นวาย เลอะเทอะไม่เรียบร้อย
= Not in order; in confusion; in a mess.
เช่น Peter told Mary: “I haven’t had time to arrange everything; I’m really
at sixes and sevens. คือ ผมไม่มีเวลาจะจัดทำอะไรต่าง ๆ ให้เข้าที่เข้าทาง
เล้ย เพราะผมกำลังวุ่นวายเป็นอย่างที่สุดจริง ๆ
หรือในความหมายที่ว่า Peter apologized because the house was at sixes
and sevens. คือ ปีเตอร์เค้าขอโทษขอโพยเพราะบ้านยังเลอะเทอะไม่เรียบ
ร้อยเหลือเกิน

AT STAGE OF THE GAME: ยังอยู่ในช่วง ของงานหรือระหว่างการ
งานอะไรสักอย่างหนึ่ง
= At sometime during an activity; at a point.
เช่น At that stage of the game, our team was doing so poorly that we
were ready to give up. คือ เมื่อเล่นกันมาได้ถึงตอนนั้นแล้ว ทีมของเรากำลัง
แย่หนักถึงขนาดว่าพร้อมที่จะเลิกเล่นได้แล้วทีเดียว
หรือ At what stage of the game did the boss leave?
คือถามว่า เมื่อตอนที่เจ้านายกลับไปแล้วนั้นเล่นกันไปถึงไหนแล้วล่ะ

อนึ่ง ขอขอบคุณท่านที่สนใจติดตามคอลัมน์ “สำนวนอเมริกัน” ผู้ซึ่งได้โปรยยาหอมให้กำลังใจแก่เจ้าของคอลัมน์จากรัฐต่าง ๆ เป็นจำนวนมากราย และสำหรับท่านที่อยากเห็นรายการนี้เดินหน้าเร็วขึ้นไปอีกนั้น ขอตอบด้วยสำนวนไทยว่า “ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม” ครับ

No comments:

Post a Comment