สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 74

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT ONE’S FINGERTIPS: อยู่แค่เอื้อม หรือมีความรู้ความช่ำชองดีในเรื่องนั้น ๆ
= Within easy reach; readily usable as knowledge or skills.
เช่น The pilot of an airplane has all controls at his fingertips.
คือ นักบินมีอุปกรณ์ทั้งหลายสำหรับควบคุมเครื่องบินอยู่ใกล้ ๆ แค่
เอื้อมเท่านั้นเอง
หรือ He has the whole design of the airplane at his fingertips.
คือ เขามีความช่ำชองเป็นอย่างยิ่งในเรื่องแบบโครงสร้างของเครื่องบิน

AT ONE’S HEELS: ติดตามหน้าหลังพัวพัน ตามหลังมาต้อย ๆ
หรือไล่หลังมาติด ๆ
= To be following closely at somebody or something; to be closely
behind.
เช่น Jimmy got tired of having his wife at his heels all day.
คือ เจ้าจิมมี่มันเบื่อหน่ายที่เมียมัน ติดตามหลังพัวพันคอยคุมแจอยู่ทั้งวัน
หรือ The thief ran off with any angry crowd at his heels.
คือ เจ้าโจรนั่นวิ่นหนีไปโดยมีผู้คนที่โกรธแค้นไล่กวดไปติด ๆ เลยทีเดียว
หรือ John ran by the finish line with Tom at his heels.
คือ เจ้าจอห์นวิ่งเข้าเส้นชัยไปโดยมีทอมไล่กวดหลังมาอย่างกระชั้นชิดเลย

*******

No comments:

Post a Comment