สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 88

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------

(ในชุดอักษร A )
AT TIMES: บางครั้งบางคราว ในบางโอกาส
= Sometimes, occasionally.
เช่น At times we dine out. เราออกไปหามื้อเย็นนอกบ้านทานบ้างเป็นบางครั้งคราว
หรือ You can certainly be exasperating at times. คือ มึงน่ะเป็นคนกวนโมโหเป็นอย่างที่สุดเลยในบางครั้ง
หรือ We would have pizza for dinner at times. คือ เป็นบางโอกาสเราก็เล่นปีซ่าเป็นอาหารมื้อเย็นบ้างเหมือนกัน

AT WORK: กำลังทำงานอยู่ กำลังออกฤทธิ์อยู่ หรือกำลังสำแดงสรรพคุณของมันอยู่
= At the place of work; having an effect or busy doing something.
เช่น Please do not ring me at work. คือ โปรดอย่าได้โทรศัพท์ถึงผม ณ ที่ทำงาน
หรือ I have left my bag at work. คือ ดิฉันได้ลืมกระเป๋าถือไว้ที่ทำงานเสียแล้ว
หรือ “ We are passing a road sign which says that ‘Men at work ahead.’
คือ เรากำลังผ่านป้ายแสดงสภาพถนนซึ่งเตือนว่า “กำลังมีคนทำงานถนนอยู่ข้างหน้า”
(คือขอให้ใช้ความระมัดระวัง)
หรือ Mary suspected that secret influences were at work.
คือ แมรี่สงสัยว่าคงจะมีอิทธิพลลับ ๆ อะไรสักอย่างกำลังสำแดงฤทธิ์อยู่
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Actions speak louder than words. ทำดีกว่าพูด
There is always a first time. ครั้งแรกหนแรกมักเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นเสมอ

*****

No comments:

Post a Comment