สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 81

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
It’s time to get on with our lives.
เมื่อชีวิตยังไม่สิ้น ก็ต้องดิ้นกันต่อไป
…………………………………………………………………………………….

(ในชุดอักษร A )

AT THE BEST: อย่างเก่ง อย่างที่จะหวังได้มากที่สุด หรืออย่างดีที่สุด
วลีนี้บ่อยครั้งเราจะได้ยินแต่เพียงว่า At best ซึ่งก็ขอให้เข้าใจด้วยว่ามีความ
หมายเช่นเดียวกันนั่นเอง
= Taking the most hopeful view.
เช่น We would arrive on next Friday at the best. คือ อย่างเก่งที่สุดนั้นก็
คงเป็นว่าเราคงจะมาถึงได้ในวันศุกร์หน้า
อนึ่ง สำนวนนี้ยังสามารถแตกลูกแตกหลายออกไปได้อีกหลายความหมาย
เช่น Peter was at his best playing piano. คือ ถึงตอนเล่นเปียโนเมื่อใด
แล้ว ปีเตอร์เค้าทำได้อย่างยอดเยี่ยมจริง ๆ
หรือ Mary said that she wasn’t at her best at the party, so she didn’t
really enjoy it. คือ แมรี่พูดว่า หล่อนรู้สึกว่าไม่สามารถทำได้อย่างดีที่สุด
เท่าที่หล่อนสามารถจะทำได้ที่งานปารตี้นั้น เลยทำให้หล่อนไม่ค่อยจะสนุก หรือ John is difficult at the best of times – usually he’s impossible.
คือ เจ้าจอห์นนั้นเล่นกับมันแสนยากแม้แต่ในจังหวะเวลาที่ว่าดีที่สุดแล้ว
แต่ปกตินั้นพูดกับมันไม่รู้เรื่องเอาเลยทีเดียว
……………….
“Wisdom comes with age, but keep it to yourself.
อันว่าสติปัญญาที่ชาญฉลาดนั้นมักจะมากับความเป็นผู้สูงอายุ
แต่เฉยไว้อย่าเที่ยวไปบอกใคร ๆ จะดีกว่า”

*******

No comments:

Post a Comment