สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 79 - LOVE HANDLES

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
LOVE HANDLES
มื้อนี้ต้องขอเวลานอก กล่าวคือไม่แนะนำสำนวนอเมริกันเรียบตามลำดับตัวอักษรตามสูตรที่ได้กระทำต่อเนื่องเรื่อยมา

เนื่องด้วยมีผู้อ่านท่านหนึ่งได้ติดต่อถามมาว่าคำภาษาอังกฤษ (อเมริกัน) คือ Love Handle(s) นั้นแปลว่าอะไร? เพราะถ้าแปลตรงตัวแล้วก็จะได้ความว่าเป็นเรื่องของที่จับ หรือเป็นด้ามอะไรสักอย่างหนึ่ง และเป็นเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ อีกคำหนึ่ง และเมื่อนำมารวมกันแล้วถ้าหมายความว่าเป็นด้ามของความรักหรือด้ามของอาวุธแห่งความรัก มันก็อาจทำให้นึกเตลิดเปิดเปิงไปในทางที่ไม่สู้จะสุภาพก็ได้

จึงขอชี้แจงให้ทราบว่า Love Handles เป็นคำสมาสในภาษาอังกฤษซึ่งขอให้สังเกตว่ามีตัวอักษรเอสตามอยู่ด้วยนี้ เป็นศัพท์ตลาดของชาวมะกันเค้าซึ่งแปลว่า พุงกะทิหรือส่วนที่เป็นไขมันที่ห้อยย้อยอยู่รอบ ๆ พุงของคนที่อ้วน ๆ ทั่วไป

LOVE HANDLES = Bulge of fat at the sides of the waist.

คำแปลที่ถูกต้องแท้จริงจึงเป็นว่าหมายถึงสิ่งซึ่งคนเราทุกวันนี้ไม่สู้จะภาคภูมใจเลยถ้าใครเกิดมีสะสมไว้มากมายจนสิ้นหล่อ และอาจต้องขวนขวายหาเงินไปจ้างให้หมอช่วยดูดออกทิ้งไปเสียบ้างก็ได้ กล่าวกันว่า สมัยนี้ในเมืองไทยนั้น ถ้านายตำรวจหรือทหารท่านใดเอาแต่สะสมเจ้า Love Handles นี้ไว้จนมากมายแล้ว โอกาสที่จะขึ้นไปเป็นนายพลเต็มสี่ดาวก็จะไม่มีเหลือเสียแล้ว

*******

No comments:

Post a Comment