สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 80

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT STAKE: ในความหมายที่เป็นสำนวนนั้น แปลว่า กำลังคาบลูกคาบดอกอยู่ หรือ
กำลังลูกผีลูกคน ไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีประการใด หรือยังอยู่ในระหว่าง
อันตราย
= To be won or lost; being risked; depending on the outcome of an
event.
เช่น The captain’s decision puts our lives at stake. คือ การตัดสินใจของ
ผู้กองเป็นการนำชีวิตของพวกเราไปเสี่ยงต่ออันตราย
หรือ Our children’s education is at stake. คือ การศึกษาเล่าเรียนของพวก
ลูก ๆ หลาน ๆ ของเราคงจะต้องเป็นไปอย่างไร้ทิศทางที่แน่นอน
หรือ The farmers were more anxious for rain that the people in the city
because they had more at stake. คือ พวกชาวไร่ชาวนาอยากได้ฝนมากกว่า
ชาวกรุงเพราะชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาต้องพึ่งอยู่กับฝนมากกว่า

อันคำว่า Stake(s) นี้ มองดูว่าเป็นคำง่าย ๆ และสั้น ๆ ในภาษาอังกฤษคำหนึ่ง
แต่สามารถแปลออกไปได้มากมายหลายความหมาย เช่น จะแปลว่า เสา
หลัก เสาเข็ม เสาหมุด เสาบ้าน หรือแม้แต่ไม้หลักที่ใช้ปักไว้เพื่อประหาร
ชีวิตผู้ต้องโทษหรือผู้ที่เคราะห์ร้าย ฯลฯ และถ้าเมื่อใดที่ใช้เป็นคำพหูพจน์
แล้วก็มักจะหมายไปถึงเงินเดิมพัน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง หรือการวาง เงินเดิมพัน หรือเงินรางวัลในกีฬาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการแข่งม้า กล่าวได้ว่าเป็นคำที่ควรศึกษาให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งมากทีเดียว
*******

No comments:

Post a Comment