สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 47

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-------------------------------------------------------------

AS IT WERE: ยังกับว่า ดังประหนึ่งว่า หรือเปรียบได้เสมือนว่า
= As it might be said to be; in a way -- in order to make what you are saying
sound less definite (used to comment on the speaker’s own choice of words
which may give only an approximate meaning).
วลีนี้ออกจะดูแปลกที่ตามปกติแล้วเราจะต้องกล่าวว่าผิดไวยากรณ์ เพราะคำว่า
it แล้วจะต้องเป็น it is หรือ it was ตามที่เราได้ร่ำเรียนกันมา แต่ในกรณีนี้เป็น
สำนวนซึ่งมีสิทธิที่จะผิดไวยากรณ์ดังได้เคยชี้แจงมาก่อนแล้ว
วลีนี้ใช้ในความหมายเช่น I didn’t, as it were, understand the question.
แปลว่า เหมือนกะว่าผมยังไม่ค่อยจะเข้าใจคำถามเท่าไหร่นัก
หรือดังในประโยคตัวอย่างว่า She seemed very relaxed -- in her natural setting
as it were. แปลได้ว่า สาวเจ้าทอดอารมณ์ดังประหนึ่งว่าเป็นตามธรรมชาติของ
เธอเองฉะนั้นแหละ
ให้ตัวอย่างอีกประโยคหนึ่งซึ่งอาจช่วยให้คำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น
Tom had been watching the water rising for two hours -- preparing to meet
his destiny, as it were, before help arrived. แปลว่า ทอมเขาจ้องดูระดับน้ำซึ่ง
กำลังเอ่อขึ้นมาเรื่อย ๆ สองชั่วโมงแล้ว ประหนึ่งว่าเขาพร้อมที่จะเผชิญชะตา
กรรมก่อนที่จะมีใครมาช่วยเหลือจริงจังเพื่อจะได้รอดชีวิตอยู่ต่อไปได้

*****

47

No comments:

Post a Comment